BRAVE Descripció de la plataforma

Els principals components de la plataforma són:

  • Mesuraments de dades extretes de EDAS. El servidor EDAS permet la descàrrega de dades sense tractar (format SL0) obtingudes per les estacions de terra de supervisió (RIMS) i les estacions de terra de navegació (NLES).
  • Plataforma d’enginyeria AF, les funcions d’algorismes SBAS es transporten a Linux i s’adapten perquè proporcionin estats interns detallats i variables internes dels algorismes.
  • eclayr, eina de PC per a avaluació dels rendiments del SBAS respecte a precisió, disponibilitat, integritat i continuïtat des del punt de vista de pseudodistància i usuari.
Arquitectura de la plataforma de supervisió gmvBRAVE

Arquitectura de la plataforma de supervisió gmvBRAVE