arot Característiques Principals

arot es pot utilitzar per fer tot tipus de proves sobre una xarxa AFDX, incloses proves de conformitat i de robustesa, per a la comprovació de les característiques següents d’AFDX:

  • Gestió de redundància
  • Comprovació d’integritat
  • Configuració del trànsit de la xarxa

L’eina s’ha desenvolupat amb XML com a llenguatge de guions a fi de poder incorporar fàcilment noves característiques en el moment en què calguin més funcions de prova.

arot es basa en una arquitectura Thin Client que s’executa en un motor de recerca per a la web i permet a l’usuari tenir una interfície remota amb els sistemes AFDX finals. Gràcies a aquesta possibilitat, la instal·lació de l’eina resulta fàcil i econòmica alhora que permet l’accés a usuaris que es troben en llocs diferents.

arquitectura client arot

La funcionalitat de l’eina es desplega sobre un servidor web en una plataforma Windows que connecta amb el sistema AFDX final utilitzant una capa C independent d’implementació que habilita la funcionalitat proporcionada pel driver del sistema final que s’estigui sotmetent a prova.

A més, l’eina inclou el programari “Test Responder”, que simula les respostes de la xarxa a l’estímul proporcionat pels guions de la prova.