antari ehealth y soluciones de epidemiología

L’esperança de vida creixent, la demanda d’uns serveis de salut de qualitat i els cada cop més elevats costos d’atenció, fan que sigui necessari buscar nous models d’abordar els reptes de salut en els nostres dies, de manera que siguem capaços de mantenir i augmentar la qualitat del servei, contenint costos, i obtenint una valoració positiva per part dels usuaris.

L’aplicació de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en l’àmbit de la salut és part indiscutible de la solució a aquests problemes. D’aquesta premissa, neix antari, la suite de productes d’eHealth i solucions d’Epidemiologia de GMV, que pretén donar resposta i aportar un conjunt de solucions als reptes actuals de la salut; solucions en l’àmbit de l’atenció de pacients crònics, sistemes de telemedicina d’atenció primària-especialitzada, sistemes de control epidemiològic, telerehabilitació i sistemes de radiologia digital que fan ús de les últimes tecnologies en el camp de la salut, aportant solucions innovadores, interoperables conforme als estàndards actuals del mercat i sota les més estrictes normes de qualitat i seguretat; sempre des del punt de vista dels professionals de la salut, fent de la tecnologia una eina amigable i de fàcil maneig en la seva pràctica profesional.

Documentació