GMV renova el màxim nivell de maduresa CMMI®

GMV ha renovat el nivell de maduresa 5 d’acord amb el model CMMI® (Capability Maturity Model Integration). CMMI® és el model de millora de la capacitat dels processos més utilitzat al món. És propietat del CMMI Institute i s’ha convertit en un model de prestigi mundial quant a l’aplicació de les millors pràctiques en enginyeria i desenvolupament de sistemes d’informació. Renovar el màxim nivell de maduresa CMMI representa un reconeixement a l’aposta de GMV per la qualitat com a motor d’excel·lència i sostenibilitat.

CMMI 5

En les renovacions del 2010, 2013 i 2016 l’evolució incloïa el Sistema de Gestió de Qualitat de GMV Aerospace and Defence, la filial dels EUA i la seva extensió a les activitats de GMV a Portugal i Polònia en els sectors Espacial, Defensa i Seguretat. En aquesta ocasió, l’avaluació s’ha fet extensiva al Sistema de Gestió de Qualitat de la filial GMV Sistemas, que inclou totes les activitats de GMV en el sector de Sistemes Intel·ligents de Transport i Automoció, i també a la filial a Romania.

Es tracta d’una nova fita que converteix GMV en la primera empresa europea que renova el nivell 5 de maduresa d’acord amb la versió Development 2.0 del nou model CMMI, que va ser llançada a mitjan 2018 i que reflecteix les necessitats canviants del negoci.

El nivell 5 de CMMI aporta una sèrie de beneficis, tant per a GMV com per als seus clients, entre els quals destaquen el millor alineament dels processos de desenvolupament amb els objectius, l’estratègia de negoci i les necessitats dels clients, l’obtenció de resultats més predictibles en els projectes, i la consecució de millores en l’acompliment dels projectes pel que fa a l’esforç, cost, calendari i aspectes tècnics. Així mateix, incrementa l’eficàcia en la detecció d’errors durant el procés de desenvolupament i, per tant, redueix el nombre de defectes en els productes lliurats al client.

En un sector intrínsecament complex i exigent com el tecnològic, el valor de la consecució del nivell 5 CMMI per a una organització incrementa la seva rellevància, encara més si considerem que l’abast de l’avaluació CMMI nivell 5 a GMV cobreix tot el cicle de vida d’un sistema, des de la definició dels seus requisits fins a l’acceptació d’aquest per part del client.