GMV, l’Hospital de Sant Pau i la UOC impulsen la creació d’una APP que utilitza la musicoteràpia per millorar la qualitat de vida dels malalts de Parkinson

APP per millorar la qualitat de vida de malalts de Parkinson

L’aplicació informàtica ha estat dissenyada per informàtics, experts en musicoteràpia i metges, i amb la col·laboració de malalts, cuidadors i membres de l’Associació Catalana per al Parkinson. L’APP contribuirà a millorar la mobilitat i l’estat anímic dels malalts, així com a gestionar el tractament mèdic dels pacients mitjançant la música.

Aquest prototip ha resultat guanyador del concurs que la Comunitat d’Innovació col·laborativa Open eHealth Parkinson, constituïda per GMV, l’Institut d’Investigació de l’Hospital de Sant Pau i la Universitat Oberta de Catalunya, ha convocat. S’estima que en un any l’aplicació estigui a ple rendiment. Si bé GMV ha tutelat els aspectes tècnics del projecte pilot, en una segona fase, la seva implicació serà més gran.

Està previst que l’aplicació, que pot utilitzar-se tant individualment com amb el cuidador, vagi dirigida a tot tipus de pacients, en diferents estadis de la malaltia i amb graus diferents de deteriorament cognitiu, motriu i expressiu, a més d’estats d’ànims canviants.

Investigacions internacionals mostren que les activitats relacionades amb la música, com ballar, cantar o escoltar-la, són un bon reforç terapèutic per a les persones amb Parkinson. La música té beneficis sobre la seva capacitat motora i també sobre la seva capacitat cognitiva i emotiva. Per això, els investigadors mèdics esperen que, amb el consentiment previ dels usuaris, es recullin dades que permetin avançar en la investigació del Parkinson, que actualment afecta més de 150.000 persones a tot Espanya.