Equipant els sistemes de defensa del futur

Visors de casc, dispositius de radiocomunicació, sistemes de realitat augmentada, càmeres de visió nocturna, són alguns dels desenvolupaments tecnològics que formen part de l’equipament del soldat. Els avenços en aquests sistemes han comportat millores substancials en l’operativa del soldat gràcies a la reducció de càrrega no sols física, sinó també cognitiva i tèrmica.

L’Agència Europea de Defensa, fidel al seu propòsit de servir de suport en seguretat i defensa als 27 estats membres de la Unió Europea, du a terme iniciatives i programes enfocats a millorar les capacitats de Defensa europees. Dins aquests Sistemes de Soldat, l’EDA va llançar el 2015 la primera fase d’un programa d’estandardització, que es va centrar en l’aspecte energètic d’aquest equipament.

Sota la denominació STASS II (STandard Architecture for Soldier Systems) es desenvolupa la segona fase, que va arrencar el 2016 i completa aquesta arquitectura des del punt de vista de la gestió de dades i la infraestructura necessària per a això.

Es tracta d’un projecte finançat per la mateixa Agència Europea de Defensa, l’objectiu de la qual ha estat el disseny i la implementació d’una arquitectura genèrica oberta i de referència, que faciliti la interoperabilitat dels sistemes de soldat desenvolupats pels estats membres.

GMV ha liderat aquest projecte, desenvolupant-ne part de l’arquitectura, en un consorci de 4 empreses format, a més de GMV, per Rheinmetall Electronics (Alemanya), Larimart (Leonardo, Itàlia) i TNO (Holanda).

Cal destacar l’Industrial Workshop presidit per GMV, a Brussel·les, juntament amb el Project Officer de l’EDA. En aquest es va debatre sobre la situació actual del desenvolupament de l’arquitectura i els reptes pendents d’afrontar des del punt de vista de la indústria.

STASS I

Membres del consorci a GMV, Tres Cantos (Madrid). D’esquerra a dreta: Marcel van der Lee (TNO), Fabrizio Parmeggiani (Larimart), Dr. Norbert Haerle (Rheinmetall Electronics), Mario Sonka (Rheinmetall Electronics), José Luis Delgado Gamella (GMV) i Vicente Javier de Ayala (GMV).