Luis Fernando Álvarez-Gascón, nomenat membre del Comitè Científic i Tècnic de l’Agència Estatal de Recerca

Luis Fernando Álvarez-Gascón nombrado miembro del Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación

El Consell Rector de l’Agència Estatal de Recerca ha nomenat Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez, director general de GMV Secure e-Solutions, com un dels 12 membres del Comitè Científic i Tècnic, òrgan consultiu principal de l’Agència.

En Luis Fernando i la resta de membres del Comitè seran els encarregats d’assessorar l’Agència sobre el pla anual d’activitats i sobre els principis, les metodologies i pràctiques d’avaluació científica i tècnica pels quals es regirà l’Agència, incorporant-hi estàndards internacionals. També s’encarregarà d’aconsellar respecte del seguiment, resultats i impacte de les actuacions de l’Agència o sobre la definició dels criteris de selecció dels col·laboradors i experts.

L’Agència Estatal de Recerca és un instrument per a la gestió i el finançament dels fons públics destinats a activitats de R+D+I. La seva finalitat és garantir la rendició de comptes, millorar i estendre el seguiment de les actuacions, racionalitzar la gestió dels fons disponibles, reduir les càrregues administratives i simplificar i estandarditzar els procediments. Aquest nou model de gestió ha de permetre una millora substantiva en la planificació de les actuacions i dotar les convocatòries de l’estabilitat que requereixen les activitats de recerca.