GMV i la UAB desenvolupen “idees” per protegir la propietat industrial i intel·lectual

GMV i la UAB desenvolupen “idees” per protegir la propietat industrial i intel·lectual

GMV, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha desenvolupat una solució programari per a la gestió de patents anomenada IDEAS. Amb aquesta aplicació web, que incorpora la tecnologia oberta de l’Oficina de Patents, protegeixen la propietat industrial i intel·lectual dels seus investigadors entitats com la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d’Alacant, l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i la UAB mateixa

GMV i la UAB desenvolupen “idees” per protegir la propietat industrial i intel·lectual

Tal com reconeix la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació, “la generació de coneixement en tots els àmbits, la seva difusió i la seva aplicació per a l’obtenció d’un benefici social o econòmic són activitats essencials per al progrés de la societat espanyola, el desenvolupament de la qual ha estat clau per a la convergència econòmica i social d’Espanya en l’entorn internacional”. En aquesta línia treballen universitats i empreses com GMV, contribuint amb la seva recerca, innovació i desenvolupament tecnològic i posant en pràctica un dels eixos d’acció del Pla de la UE “Espai Europeu d’Educació Superior” que persegueix, entre altres coses, ajudar a l’èxit professional dels recent llicenciats impulsant la cooperació entre universitats i empreses.

Segons informes sobre l’estat de la cooperació universitat-empresa en diversos països europeus elaborats pel centre de recerca Science-to-Business Màrqueting Research Centre de la Universitat de Ciències Aplicades de Münster (Fachhochschule Münster, Alemanya), amb el suport de la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, els mecanismes més desenvolupats per a la col·laboració entre universitat i empresa a Espanya són les incubadores d’empreses de base tecnològica (spin-off) i la presència d’empreses en els consells socials de les universitats, ambdós per sobre de la mitjana de la UE.

Havent nascut GMV com a spin-off universitari, la col·laboració amb la universitat es troba en l’ADN de la companyia participant tant en projectes de recerca com en l’àmbit de la docència. Un dels exemples de cooperació entre entitats en què ha participat la companyia és IDEAS, eina per a la gestió de patents que es concep com a resposta a la necessitat de la Universitat Autònoma de Barcelona de protegir de manera àgil, segura i senzilla la propietat industrial generada pels seus investigadors. Aquesta aplicació gestiona tot tipus de Propietat Industrial (patents, oferta tecnològica, copyright, acords, marques registrades, EBT, projectes, knowhow, etc.) oferint la informació de manera detallada: estat, dates i terminis clau, informació i documentació legal i l’arbre de la genealogia completa de la patent. És a dir, acompanya l’investigador des que es gesta la idea fins que es consolida com a oferta tecnològica i comercial.

GMV i la UAB desenvolupen “idees” per protegir la propietat industrial i intel·lectual

Si la innovació és el fonament de l’evolució, la protecció dels drets de propietat industrial, com ha posat de manifest el Parlament Europeu en promulgar la Directiva 2016/943, han de garantir-la els organismes competents. Amb aquesta regulació, emesa el passat 8 de juny –relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites–, els estats membres de la Unió compten amb un marc legislatiu harmonitzat que contribuirà a fer de la UE una regió econòmica més forta i competitiva. A aquest objectiu contribueixen el coneixement i l’experiència de GMV en matèria de R D I, així com la seva proposta innovadora per a la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, IDEAS.

Per a més informació sobre IDEAS, així com accés a una demo de la solució: http://www.ideas.barcelona.