GMV contribueix a l’establiment d’una plataforma europea de certificació de sistemes ciberfísics

Els dies 6 i 7 d’abril va tenir lloc a Bilbao la reunió d’arrancada del projecte AMASS (Architecture-driven, Multi-concern and Seamless Assurance and Certification of Cyber-Physical Systems), que té com a objectiu crear i consolidar una plataforma oberta que integri un conjunt d’eines que permeti la certificació de sistemes ciberfísics (CPS) en diversos sectors de mercat.

AMASS està emmarcat dins les accions de recerca i desenvolupament del Programa de treball ECSEL (components i sistemes electrònics per a un lideratge europeu) del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.

El projecte està sent desenvolupat per un consorci liderat per Tecnalia, que inclou prop de 30 socis de 8 països, entre els quals podem trobar les principals parts interessades en l’assegurament i la certificació dels CPS: fabricants d’equips originals, integradors de sistemes, proveïdors de components, avaluadors de sistemes, autoritats certificadores, comercialitzadors d’eines, instituts de recerca i universitats.

AMASS

En el marc d’AMASS, GMV lidera el supòsit pràctic “Avaluació del disseny i la seguretat de les aplicacions de programari integrades en Sistemes Espacials”, que persegueix implementar part del programari d’operacions del Mòdul de Control de l’Instrument de la missió Sentinel-3 responsable de la gestió global dels elements de l’Instrument d’observació del color oceànic i terrestre (OLCI).

L’objectiu últim d’AMASS és reduir els costos de certificació mitjançant un nou enfocament per a arquitectures dirigides per models (architecture-driven) proporcionant assegurament múltiple (multi-concern) i aconseguint màxima interoperabilitat entre eines. La societat es beneficiarà de l’ús dels CPS amb més confiança en la seva fiabilitat, en una àmplia gamma d’aplicacions en les àrees de transport, fabricació, sanitat, energia, defensa i comunicacions.

Entre els principals àmbits d’aplicació en què operarà AMASS, el que destaquen són l’aeroespacial, automobilístic, automatització industrial, espacial i ferroviari.

El treball sobre AMASS es basarà en els èxits obtinguts anteriorment en altres projectes de la UE com ara OPENCOSSSafeCerCRYSTALCHESS i SESAMO

La Fundació Eclipse, a través de la iniciativa PolarSys, exercirà un paper essencial en la creació de la comunitat AMASS.