GMV participa a la fira IT-Trans 2016

Recentment, GMV ha participat en IT-Trans 2016, una conferència i exposició especialitzada sobre solucions intel·ligents per al transport públic, que ha tingut lloc al centre de conferències de Karlsruhe, Alemanya.

IT Trans I

Durant l’esdeveniment, el personal de GMV va fer demostracions personalitzades de les seves solucions globals per al mercat del transport, com els sistemes d’Ajuda a l’Explotació (SAE) i els sistemes d’informació al passatger, actualment instal·lats en més de 100 operadors de transport públic de més de 65 ciutats d’arreu del món; o els sistemes d’expedició, control i validació de títols de transport i els desenvolupaments informàtics de gestió de dades, que permeten fer una anàlisi i control dels serveis, viatgers, recaptacions, etc.

Així mateix, a l’estand de GMV es van presentar diferents sistemes que permeten planificar la xarxa de transport i optimitzar la programació del trànsit, a més de solucions que permeten gestionar la modalitat de transport a la demanda del viatger per millorar l’eficàcia i la rendibilitat del transport públic.

Aquesta trobada internacional ha estat una oportunitat única per aportar noves idees i concretar els més innovadors projectes de transport. Nombrosos responsables del sector a l’escenari mundial s’han citat a la fira a fi i efecte d’explorar les innovacions més eficients.