Tecnologia de GMV, una solució contra el ciberfrau als ATM d’Amèrica Llatina

GMV implanta checker ATM Security a Amèrica Llatina per fer front als problemes de ciberatacs a caixers automàtics.

Tecnologia de GMV, una solució contra el ciberfrau als ATM d’Amèrica Llatina

El 96% de les organitzacions al món estan patint ciberatacs que utilitzen tècniques sofisticades i d’última generació, que aconsegueixen passar amb gran facilitat les barreres de seguretat. En el cas dels caixers automàtics, la tecnologia ha anat evolucionant, millorant tant l’experiència d’usuari com l’oferta de serveis i funcionalitats. Però aquest avenç també ha comportat tots els problemes de seguretat associats a entorns més oberts i coneguts.

D’altra banda, GMV ha apostat per millorar la ciberseguretat dels caixers automàtics a Amèrica Llatina amb la instal·lació del seu producte líder del mercat checker ATM Security, aconseguint una penetració de mercat a Xile d’aproximadament un 90%. Actualment, checker es troba present en prop de 100.000 caixers en més de 18 països de tot el món, en els quals ens trobem amb països de la zona d’Amèrica Llatina com Xile, Mèxic, Brasil i Colòmbia, posicionant-se com el producte referent en la seguretat d’ATM en l’àmbit mundial.

Segons els últims informes de FireEye, Brasil continua sent el país més atacat d’Amèrica Llatina, seguit per Xile i Mèxic. Per aquest motiu, el crim cibernètic continua representant una amenaça per als individus i les organitzacions a Amèrica Llatina conforme la població està cada cop més connectada a Internet i els sistemes bancaris i de pagament en línia cada cop tenen més força.

Els països més compromesos i amb el nombre més gran d’atacs són, en l’ordre següent: Brasil, Perú, Mèxic, Xile i Argentina. Malgrat que Perú és en la segona posició, Xile pateix un nombre més gran d’atacs, la qual cosa ens indica que les pràctiques de seguretat a Xile són més eficaces que en els altres països de la regió.

checker és el primer producte de seguretat que ha estat dissenyat i desenvolupat a mida per a les plataformes d’autoservei financer, permetent l’administració centralitzada de la seguretat (inclòs el control de les aplicacions en execució), el control dels recursos locals i remots als quals es pot accedir des de la màquina o el control de les comunicacions autoritzades. Mitjançant controls de seguretat ferris, assegura un entorn d’alta protecció, talla a l’origen qualsevol infecció causada per virus, troians, cucs i altres programes maliciosos, i evita també que qualsevol programari perillós que s’executi a l’interior de l’ATM pugui accedir als recursos sensibles dels caixers.