GMV contribueix a dilucidar l’estratègia del sector industrial de defensa a Espanya

Després dels consells europeus de desembre de 2013 i juny de 2015, el procés de consolidació de la Base Industrial i Tecnològica de la Defensa Europea, tot i que lent i amb moltes dificultats, continua avançant com és propòsit de les institucions europees, i en particular de la Comissió. Per això, cal que tant l’Administració com la indústria espanyoles ajustin les veles per orientar-les en la direcció del vent, amb les accions de protecció, consolidació, reestructuració i reordenació del sector que siguin necessàries.

CESEDEN_I

Com a proveïdor de confiança de les Forces Armades i els organismes internacionals de defensa i seguretat en enginyeria, disseny, desenvolupament, integració i manteniment de sistemes de defensa i seguretat, GMV ha tingut una participació rellevant en l’elaboració de la Monografia 146 del Centre d’Estudis Superiors de la Defensa (CESEDEN), titulada La industria de Defensa en España tras los consejos europeos de diciembre de 2013 y junio de 2015, en què es reflecteix i reafirma el paper clau i estratègic de la indústria de defensa espanyola així com quines han de ser les seves línies d’actuació en els pròxims anys.

Durant la presentació de la Monografia, feta a la seu del CESEDEN el dia 14 de desembre, Manuel Pérez Cortés, director de Defensa i Seguretat de GMV i autor d’un dels capítols del document, va destacar “la importància i la necessitat de disposar d’un sector industrial vertical especialitzat en vetes tecnològiques per a l’àmbit de la defensa, format per les empreses amb la solvència i la grandària adequades en funció de la veta tecnològica o la capacitat estratègica”.

Així mateix, Pérez Cortés va apuntar que “és imprescindible que l’Estat mantingui una política de suport al sector a llarg termini, a fi de no reduir l’activitat de les empreses espanyoles del sector, mantenir-ne l’impuls, que creïn ocupació altament qualificada i riquesa per al país; i reafirmar el paper clau i estratègic d’aquesta activitat”.

Monogràfic: ‘La industria de Defensa en España tras los consejos europeos de diciembre de 2013 y junio de 2015”