GMV presenta SUAC3I per protegir els Centres de Control de les Infraestructures Crítiques

GMV presenta SUAC3I per protegir els Centres de Control de les Infraestructures Crítiques

GMV, com a empresa experta en temes de ciberseguretat, proporcionant serveis i solucions des del 1993 amb les tecnologies més innovadores, és la responsable de protegir els Sistemes d’Informació i les Infraestructures d’un gran nombre d’importants companyies internacionals. Per això, GMV ha reunit diversos dels seus clients, comptant amb la participació de Javier García Carmona, CISO d’Iberdrola, Ana Santos, responsable de projectes de Ciberseguretat de l’INCIBE, i Markus Rueckert, enginyer de Seguretat TIC de l’ESA (Agència Europea de l’Espai), per conèixer la situació actual a què s’enfronten les organitzacions en temes de ciberseguretat.

Els experts opinen de ciberseguretat

Durant la trobada, es va exposar la complexitat que hi ha avui dia en temes de ciberseguretat, esmentant els problemes que tenen les companyies que no disposen dels mitjans necessaris per protegir-se i com n’és, de difícil, combatre una amenaça que evoluciona dia rere dia. Els participants van arribar a la conclusió que la tecnologia és la peça clau per solucionar aquest problema, però van destacar com a aspecte a tenir molt en compte l’educació i la conscienciació dels membres interns de l’organització per fer front als hackers. També es va insistir fortament en el tema de la regulació, considerant que havia d’estar millor elaborada i que hi ha excessives normes. Un altre aspecte que es va destacar va ser la necessitat de millorar la col·laboració entre entitats públiques i privades, a fi d’intercanviar informació que ajudi a fer front a l’increment de les amenaces en el camp de la ciberseguretat.

GMV presenta SUAC3I per protegir els Centres de Control de les Infraestructures Crítiques

El projecte SUAC3I

En la segona part de la trobada, Jose María Legido, director regional Nord-oest de GMV Secure e-Solutions, va presentar els resultats del projecte SUAC3I (Secure User Authentication in Control Center for Critical Infraestructures), projecte de recerca i desenvolupament de tecnologies innovadores de seguretat aplicables a l’Àrea d’Infraestructures Crítiques (PICS), finançat per la Comissió Europea i liderat per GMV.

SUAC3I va sorgir després d’identificar que el personal d’operacions als centres de control de les infraestructures crítiques tenien necessitats específiques als seus llocs d’usuari i/o estacions de treball respecte de l’autenticació, autorització i control d’accés. SUAC3I dóna solució a aquest problema, ja que proporciona, sense cap pèrdua de disponibilitat, autenticació d’usuari, autorització i accounting en l’àmbit d’estació de treball. A més, es podrà identificar quin usuari ha estat utilitzant l’estació de treball i adaptar el seu sistema d’autorització als privilegis d’usuari existents. El compliment amb la directiva europea de protecció de dades també és un element molt important a tenir en compte per al disseny i la implementació de la solució.