Tecnologia i valentia per a una salut digital equitativa de qualitat

Dia de la salud

Tu, malalt crònic, o familiar d’un, recordes quan havíeu de viatjar amb la medicació a sobre per passar les vacances en una altra comunitat autònoma? O tu, bon fill, retens la imatge portant els informes mèdics dels teus pares grans ben organitzats en una carpeta, per si patien una indisposició a la seva casa de vacances? Com que a mesura que complim anys el temps s’escola com l’aigua entre els dits, pot ser que creguis que va succeir fa dècades, però el cert és que no han transcorregut més que cinc anys des que tots els malalts crònics espanyols podem retirar les nostres medecines a qualsevol farmàcia del país. També el 2019 es va acabar la integració de totes les CA en la història clínica digital, fet que els permet compartir informació clínica rellevant en suport electrònic amb qualsevol servei de l’SNS quan ho sol·licita el ciutadà. 

Ambdós èxits mostren la voluntat i el consens assolits en la gestió sanitària per impulsar canvis en benefici de la salut del ciutadà, materialitzats gràcies a la tecnologia digital. El Dia Mundial de la Salut, hem de felicitar-nos per ells i, per què no? aprofitar també per reclamar. Reclamar, per exemple, que aquest esperit col·laborador aconsegueixi homologar l’oferta de totes les farmàcies hospitalàries, fet que deslliuraria els malalts crònics d’haver de carregar amb la seva medecina fora de la seva CA, alhora que contribuiria a una sanitat equitativa per a tothom, visquéssim on visquéssim. La digitalització de la salut no és només qüestió de tecnologia, també ho és de decisions valentes i de tenacitat per aconseguir millores.

Impuls a la digitalització de la salut

El sector de la salut no figura entre els pioners en abraçar la digitalització, com passa, per exemple, amb el financer, portat aquest per la necessitat peremptòria de redefinir models llastats amb processos poc àgils i costos susceptibles de redimensió. El risc de quedar en el record davant de l’aparició de la banca nativa digital va servir d’esperó, com també va estimular d’altres sectors, entre ells el de la salut, la covid-19, fet que va afavorir l’adopció de solucions digitals i va accelerar-ne la transformació. Entre alguna de les conseqüències d’aquest procés es pot ressenyar, com es desprèn de l’informe de la Fundació IDIS “L’experiència del pacient digital 2021” centrat en pacients amb assegurança mèdica privada, que, com més digitals són aquests, més monitoren la seva salut i més senten que millora. De la mateixa manera, a la sanitat pública s’ha pogut constatar que aquelles persones amb més autocontrol del seu estat de salut són les que més utilitzen les eines digitals a la seva disposició, adopten un paper més actiu i aconsegueixen una millor evolució de la seva malaltia. 

El Dia Mundial de la Salut podem felicitar-nos pel paper de la tecnologia digital en la cura de la nostra salut, sense oblidar-nos que la seva aplicació també s’ha d’acompanyar de programes formatius destinats a especialistes i a pacients no natius digitals, així com a persones amb menys recursos. Ja que perquè la digitalització sigui efectiva és fonamental que tots els pacients crònics tinguin un sòlid coneixement i habilitats digitals que els permetin aprofitar al màxim les eines disponibles. En aquest sentit, també ens felicitem per la posada en marxa de l’Estratègia digital de salut 2021-26, que reconeix els beneficis de la digitalització del sector sobre la salut de la població espanyola, així com la capacitat de les tecnologies digitals per fer sostenible el sistema sanitari públic, impulsant mesures concretes. Entre aquestes, la capacitació i implicació de les persones en la cura de la seva salut, maximitzar el valor dels processos per assegurar la continuïtat assistencial, adequar l’evolució de l’SNS a les exigències de la societat actual, aplicant polítiques d’innovació orientades a la medicina 5P (poblacional, preventiva, predictiva, personalitzada i participativa), l’adopció de polítiques de gestió i govern de les dades que permetin disposar d’una informació interoperable i de qualitat, i la creació d’un espai nacional de dades de salut per a la generació de coneixement científic i l’avaluació dels serveis.

HCE, IA i dades

Les eines digitals, entre altres coses, permeten treure partit de les dades de salut que es van recollint en la història clínica digital, fet que permet avenços tant en l’aplicació d’una medicina personalitzada com en la recerca farmacològica. La IA és capaç d’extreure informació i generar conclusions a partir de volums gegants de dades, pot ajudar els especialistes en l’elecció de la teràpia adequada per a cada pacient, i incorporar-hi diversos factors que incideixen en la seva salut, com ara els seus hàbits de vida o la seva genètica, sempre que es realitzin les anàlisis corresponents per conèixer el llegat dels pares. 

El Dia Mundial de la Salut també hem d’alegrar-nos-en perquè el Servei Extremeny de Salut ha marcat una fita en incorporar en l’HCE de tots els extremenys la seva anàlisi genètica, la qual cosa sens dubte redundarà en una millora de la salut de la població i en l’eficiència en gestionar els seus recursos. Ho ha fet en el marc del projecte MedeA comptant amb tecnologia d’intel·ligència artificial de GMV per, com indica el Dr. Adrián Llerena, líder mèdic del projecte, «facilitar en primera instància quins medicaments seran més efectius per al pacient, conèixer la millor combinació d’entre totes les possibles i les dosis més recomanables, així com quins fàrmacs hauria d’evitar per eludir reaccions adverses i prevenir interaccions i errors terapèutics». També aquest Dia Mundial podem demanar que aquest projecte es faci extensible als diferents sistemes de salut del nostre país, amb l’objectiu de disposar d’una política de salut equitativa per a tots els espanyols. 

Perquè, per a què continuar prescrivint un medicament d’absorció deficient per part del malalt que no millora la seva salut i generar-li efectes secundaris mentre comporta un malbaratament econòmic? O, com saber si un fàrmac dispensat per mitigar els efectes del climateri no redueix l’eficàcia del tractament d’una pacient amb una malaltia crònica, i arribar fins i tot a fer-lo inútil? Si cada pacient és únic i irrepetible, no es pot pensar que una medecina pot provocar el mateix efecte en totes les persones, però una sanitat digital de qualitat i equitativa sí que pot fer-ho. El Dia Mundial de la Salut ens felicitem per tot l’aconseguit fins ara, amb el desig que la valentia i la tenacitat continuïn marcant la tònica dels nostres gestors. 

 

Autor: Maole Cerezo

Afegeix un nou comentari

Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://www.gmv.com/media/blog/sanitat/tecnologia-i-valentia-una-salut-digital-equitativa-de-qualitat