GMV lidera el projecte SING

proyecto-sing.png

El «generador de senyal versàtil apte per a la navegació d’un sol xip» o Single-Xip versatile signal generator suitable for navigation (SING) és un projecte de l’ESA que va començar al juliol de 2022 i que finalitzarà al gener de 2024.

L’objectiu del projecte SING és dissenyar una solució d’un sol xip per al seu ús en generadors de senyal versàtils aptes per a càrregues útils de navegació per satèl·lit. Un disseny d’aquest tipus seria prou flexible per generar els principals senyals de GNSS i esquemes de modulació.

En l’actualitat, aquesta flexibilitat només és possible mitjançant matrius de Field Programmable Gate Arrays (FPGA) amb convertidors de senyal analògic a digital externs (DAC) per generar el senyal de radiofreqüència. L’elevada velocitat de dades en els transmissors-receptors de les FPGA i els DAC representa un augment en el consum d’energia en comparació amb altres solucions no flexibles.

La solució proposada pel consorci fa servir les últimes generacions de sistemes de radiofreqüència en xip (RFSoCs), que proporcionen tant flexibilitat com DAC interns en un únic xip, i així es redueix el consum d’energia de manera significativa.

El consorci SING ofereix una solució recolzada per un equip amb àmplia experiència en les principals tecnologies i àrees relacionades amb el projecte. El consorci està format per GMV al Regne Unit i Espanya i la Universitat Tecnològica de Gdańsk (GUT).

L’equip de GMV al Regne Unit lidera el projecte i s’ocupa principalment del disseny del sistema, mentre que l’equip a Espanya s’encarrega de la posada en marxa del sistema i la GUT, de la seva verificació i proves.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: http://www.gmv.com/comunicacio/noticies/gmv-lidera-el-projecte-sing