Les comunicacions V2X són essencials per a una conducció més segura i eficient

Les noves tecnologies de mobilitat intel·ligent que s'estan desenvolupant en els últims anys milloraran substancialment la seguretat viària de tots els usuaris, fins i tot dels més vulnerables, com poden ser els vianants i els ciclistes, i reduiran el nombre d’accidents i les víctimes del trànsit rodat.

La movilidad inteligente ha dado pasos de gigante en el ámbito de la seguridad vial

Un element clau per al desenvolupament del concepte de mobilitat intel·ligent són les comunicacions de vehicle a vehicle (V2V) i de vehicle a infraestructura (V2I), denominades globalment vehicle a tot (V2X), i que estan basades en tecnologies sense fil destinades a permetre l’intercanvi d’informació entre els vehicles i el seu entorn.

En els últims anys han sorgit dos estàndards principals de comunicació vehicular que utilitzen la banda de 5,9 GHz assignada a aplicacions ITS. D’una banda, tenim l’estàndard IEEE 802.11p que es va desenvolupar per generar xarxes vehiculars, i sobre el qual s’han implementat diversos protocols com el desenvolupat als EUA sota el nom DRSC o el protocol ITS-G5 desenvolupat per ETSI a Europa.

D’altra banda, tenim com a alternativa a la tecnologia 802.11p la tecnologia cel·lular “vehicle a tot” C-V2X (també denominada LTE-V2X) present en les especificacions del sistema 4G/LTE. La incorporació d’aquest tipus de comunicacions V2X per a vehicles i infraestructura dins de les xarxes de comunicacions mòbils ja està prevista també en l’emergent 5G, que millorarà àmpliament la velocitat i latència de les comunicacions. La implantació de les xarxes 5G afegirà, per tant, entre els seus potencials usuaris els vehicles autònoms i connectats.

Tots dos estàndards permeten la implantació i l’ús operacional dels sistemes de transport intel·ligents cooperatius (C-ITS), que proporcionen solucions per a una conducció més segura involucrant vianants, ciclistes, motociclistes, cotxes i camions pesants de mercaderies. Assajos en diferents escenaris del protocol ITS-G5 a Europa s'estan desplegant en projectes com ara C-Roads, que ja es troba en les fases finals i permetrà que molts proveïdors comencin a comercialitzar les primeres solucions al voltant dels serveis C-ITS.

Dins de la plataforma europea C-Roads s’estan fixant les especificacions que permetran un desplegament harmonitzat i interoperable dels sistemes basats en ITS-G5. Per mitjà de diferents grups de treball i comitès s’aconseguirà l’esmentada interoperabilitat i una visió comuna de la posada en marxa de tots els casos d’ús estandarditzats fins ara.

A Espanya, el projecte C-Roads desplega els serveis C-ITS en diversos pilots, entre els quals hi ha l’ubicat al llarg de 32 km a la via “Calle 30” a Madrid, en el qual participa GMV. També integra com un pilot més dins de C-Roads la plataforma en núvol del vehicle connectat DGT 3.0 que la Direcció General de Trànsit està desplegant per a tota la xarxa de carreteres d’Espanya. Els usuaris tindran informació de l’estat del trànsit i de qualsevol incident que pugui sorgir en temps real a través de les pantalles d’informació dels seus vehicles o mitjançant telèfons mòbils, fet que permetrà aconseguir una mobilitat més segura i intel·ligent.

Les primeres aplicacions C-ITS estandarditzades comencen amb les menys complexes, que es denominen serveis de dia 1, que inclouen casos d’ús com els englobats en IVS (In Vehicle Signage), HLN (Hazardous Locations Notification), RWW (Road Works Warning) o SI (Signalized Intersections).  Per a aquests casos d’ús els missatges que s’intercanvien entre els vehicles i la infraestructura permeten avisar els conductors de l’existència de vehicles lents o aturats a la calçada, de trànsit lent en trams que els conductors es trobaran a la via per on transiten, informació o incidències com ara advertiments d’obres a la carretera, el carril per on s’està aproximant un vehicle d’emergència amb necessitat de prioritat, condicions climatològiques, sol·licitud de prioritat semafòrica per part de vehicles especials o informació associada a la senyalització i límits de velocitat del tram de carretera on es troba en aquell moment el vehicle.

Altres serveis com el denominat GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisor) permetran al conductor tenir informació de la velocitat òptima que ha de tenir per arribar a un semàfor en verd, o, en cas contrari, l’avís d’impossibilitat de poder arribar-hi en verd i la necessitat de començar a reduir la velocitat, amb la qual cosa es millora la seguretat i l’eficiència del trànsit en les interseccions de les ciutats.

Una segona evolució dels serveis, denominats serveis de dia 1,5, afegiran cada vegada serveis més complexos que subministraran informació relacionada amb l’ajuda a l’aparcament, protecció d’usuaris vulnerables a la calçada, serveis de navegació connectada cooperativa o guiada intel·ligent en tota mena de vies urbanes i interurbanes.

Totes aquestes tecnologies integraran els operadors de carretera, empreses de telecomunicacions, fabricants de vehicles, fabricants d’unitats telemàtiques, desenvolupadors de serveis cooperatius, proveïdors d’aplicacions i integradors de sistemes ITS dins de la cadena de valor del desplegament del vehicle connectat i autònom.

Autor: Carlos Barredo Abellón

Afegeix un nou comentari


Source URL: http://www.gmv.com/media/blog/automocio/les-comunicacions-v2x-son-essencials-una-conduccio-mes-segura-i-eficient