Ochrona środowiska

Wdrażanie zachowań społecznie odpowiedzialnych należy do podstawowych aspiracji GMV. Dążenia kierownictwa firmy w tym zakresie wykraczają poza tradycyjnie podejmowane zobowiązania wobec własnej firmy, pracowników, akcjonariuszy, wspólników, dostawców oraz innych stron, ale wychodzą naprzeciw niepokojom współczesnego społeczeństwa. Polityka firmy uwzględnia zaangażowanie w najbardziej palące problemy i zwiększanie świadomości otoczenia na ich temat. Troska o środowisko naturalne jest jedną z takich kwestii.

W tym zakresie firma GMV postanowiła wdrożyć System Zarządzania Ochroną Środowiska (SGM), który pozwala jej przyczynić się do ochrony naszej planety i wspierać sprzyjające zachowania społeczne. SGM jest wprowadzane etapami, aby cały system stopniowo obejmował poszczególne oddziały spółki, zaczynając od centrali w Tres Cantos, skupiającej większość personelu GMV, a następnie w poszczególnych oddziałach firmy. GMV nie prowadzi działalności szkodliwej ani niebezpiecznej dla środowiska, ale każdy niewielki wkład jest istotny.

Polityka Ochrony Środowiska określona przez Dyrektora Generalnego i wdrożona przez poszczególne spółki obejmuje następujące zasady:

 • Ochrona i zachowanie środowiska naturalnego.
   
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.
   
 • Zobowiązanie zastosowania się do obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego naszej działalności i wymagań naszych klientów oraz innych stron zainteresowanych.
   
 • Zastosowanie zasady 3 x R:

  • Redukcja
  • Recykling
  • Reutylizacja materiałów z recyklingu
    
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie ilości generowanych odpadów oraz utylizacja odpadów z poszanowaniem środowiska przy zmniejszonym zużyciu surowców i energii.
   
 • Współpraca z odpowiednimi władzami i instytucjami w opracowywaniu przepisów gwarantujących ochronę społeczności lokalnej, pracowników oraz środowiska naturalnego.
   
 • Promowanie wśród pracowników każdego szczebla zachowań odpowiedzialnych w zakresie ochrony środowiska.
   
 • Ocena ryzyka i zagrożeń środowiskowych wynikających z działalności firmy.
   
 • Realizacja programów zmierzających do poprawy ochrony środowiska.