Systemy zarządzania flotą

GMV OFERUJE SYSTEMY ZARZĄDZANIA FLOTĄ PRZYSTOSOWANE DO SPECYFICZNYCH POTRZEB RÓŻNEGO RODZAJU FLOT POJAZDÓW

Flotas Especiales

GMV ma rozległe doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu złożonych systemów zarządzania flotą dla operatorów transportu miejskiego. Rozumiemy specyficzne potrzeby różnych operatorów i wykorzystujemy naszą wiedzę technologiczną do opracowania rozwiązań zaspokajających ich potrzeby.

Poniżej podajemy niektóre z naszych rozwiązań w tym obszarze:

  • Nowoczesny system lokalizacji i zarządzania flotą oparty na modelu oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS):  Moviloc
  • Platforma do zarządzania zasobami dla służby zdrowia i służb mundurowych: Hegeo