Przykłady udanych przedsięwzięć

INTELIGENTNY SYSTEM DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TOLEDO

Przykład udanego przedsięwzięcia w Toledo

Zintegrowane zaawansowane rozwiązanie do zarządzania flotą, sprzedażą i kontrolą biletów, informacją pasażerską i bezpieczeństwem, które umożliwia przedsiębiorstwu UNAUTO (grupa Ruiz) optymalne zarządzanie toledańską komunikacją miejską, a pasażerom dostarcza wiarygodne informacje oraz zapewnia ułatwienia w dokonywaniu płatności.

Więcej informacji:

+   Wideo

+    PDF

INTELIGENTNY SYSTEM DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA CYPRZE

Przykład udanego przedsięwzięcia na Cyprze

Ministerstwo Transportu, Komunikacji i Inwestycji Publicznych Cypru powierzyło GMV wdrożenie multioperacyjnego systemu ITS, który obejmie transport publiczny na wyspie. System zapewnia zintegrowane zaawansowane zarządzanie flotą, sprzedażą i kontrolą biletów oraz informacją pasażerską. Wdrożony system spełnił wszystkie wymogi Ministerstwa zarówno w kwestii funkcjonalności, jak i czasu implementacji.

Więcej informacji:

+   Wideo

+    PDF

System optymalizacji planowania dla Transabus Balear na Majorce

ITS Mallorca

Przedsiębiorstwo TRANSABUS BALEAR zoptymalizowało planowanie usług transportu publicznego, zastępując tradycyjne narzędzia manualne narzędziem, które zarządza w zintegrowany sposób całym cyklem eksploatacyjnym usługi. Wdrożone rozwiązanie, oparte na oprogramowaniu GMV-Planner, to system planowania i optymalizacji transportu publicznego miejskiego oraz międzymiastowego.

Więcej informacji:

+ Wideo

+ PDF