Przykłady udanych przedsięwzięć

INTELIGENTNY SYSTEM DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TOLEDO

Przykład udanego przedsięwzięcia w Toledo

Zaawansowane rozwiązanie do zarządzania flotą, sprzedażą i kasowaniem biletów, informacją pasażerską i bezpieczeństwem, które gwarantuje przedsiębiorstwu UNAUTO (grupa Ruiz) optymalne zarządzanie toledańską komunikacją miejską, a pasażerom zapewnia wiarygodne informacje i ułatwienia w dokonywaniu płatności.

Więcej informacji:

+   Wideo

+    PDF

INTELIGENTNY SYSTEM DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA CYPRZE

Przykład udanego przedsięwzięcia na Cyprze

Ministerstwo Transportu, Komunikacji i Inwestycji Publicznych Cypru powierzyło GMV wdrożenie multioperacyjnego systemu ITS, który obejmie transport publiczny na wyspie. System zapewnia zintegrowane zaawansowane zarządzanie flotą, sprzedażą i kasowaniem biletów oraz informacją pasażerską. Wdrożony system spełnił wszystkie wymogi Ministerstwa zarówno w kwestii funkcjonalności, jak i terminu implementacji.

Więcej informacji:

+   Wideo

+    PDF