Zarządzanie systemami informacji

GMV posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze mobilności, cyberbezpieczeństwa i zarządzania platformami telekomunikacyjnymi

Usługa Help Desk
Doradztwo i pomoc w zakresie obsługi już działających systemów. Ta usługa obejmuje wsparcie przy zgłaszaniu usterek i problemów oraz pomoc sporządzaniu okresowych raportów i zarządzaniu dokumentacją.

Konserwacja oprogramowania

  • Wprowadzanie poprawek - dostarczanie i instalacja oprogramowania niezbędnego do usunięcia usterek w działaniu oprogramowania klienta
  • Konserwacja prewencyjna - administracja i zarządzanie w celu zapewnienia stałej wydajności bez zmiany funkcjonalności
  • Udoskonalenia - opracowanie i instalacja aktualizacji dla oprogramowania klienta

Zarządzanie awariami 24h
Działania związane z naprawą systemu, zgodnie z warunkami usługi dostosowanymi do systemów krytycznych. Warunki usługi zależą od poziomu usterki - krytyczna/poważna/drobna. 

Monitorowanie Platform i Usług
Monitorowanie platform i usług skupia się na wykrywaniu zdarzeń zaistniałych w trakcie świadczenia usługi i prób naruszenia bezpieczeństwa (związanych z integralnością i poufnością informacji). Usługa ta polega zwykle na zainstalowaniu infrastruktury monitorującej, która stale otrzymuje dane od zarządzanych systemów. Monitoring działa 24 godziny na dobę, 7 dni wtygodniu.

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Nasi klienci z branży telekomunikacyjnej