Doradztwo technologiczne

GMV posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze mobilności, cyberbezpieczeństwa i zarządzania platformami telekomunikacyjnymi

Planowanie wydajności
Uznany prestiż firmy GMV w zakresie instalowania i konfigurowania wielkiej infrastruktury pozwolił na zdefiniowanie metodologii umożliwiającej wykonywanie czynności związanych z planowaniem wydajności wraz z określeniem zasobów do osiągniecia maksymalnej skuteczności przetwarzania.

Przebudowa platform
Bogate doświadczenie GMV w zakresie platform telekomunikacyjnych pozwala przeprowadzić badania funkcjonalne (oparte na metodologii GMV) działających platform, określić, czy będą one spełniać przyszłe wymagania abonentów, i zoptymalizować inwestycje w te platformy.

Konsolidacja i wirtualizacja systemów
Coraz wydajniejsze architektury sprzętowe oraz ich atrakcyjne ceny umożliwiają konsolidację usług z różnych systemów. GMV posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów konsolidacji, dzięki którym uzyskano wymierne korzyści:

  • Łatwiejszą konserwację systemów
  • Dużą dyspozycyjność
  • Ujednolicenie środowisk
  • Ponowne wykorzystanie licencji
  • Lepsze wykorzystanie sprzętu

Ponadto wydajniejsze architektury sprzętowe pozwalają rozwijać wirtualizację systemów umożliwiającą stosowanie różnych systemów operacyjnych na tej samej architekturze sprzętowej.

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Nasi klienci z branży telekomunikacyjnej