Bezpieczeństwo - diagnozowanie, planowanie i zarządzanie

GMV posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze mobilności, bezpieczeństwa informacji i zarządzania platformami telekomunikacyjnymi

GMV posiada bogate doświadczenie w zakresie diagnozowania bezpieczeństwa w branży telekomunikacyjnej: od prac czysto technologicznych powiązanych z kontrolami GPRS, WAP, WiFi, kioskami po realizację etycznego hackingu, analizę aplikacji internetowych, analizę ekspercką, stan komunikacji lub segmentacji sieci, obejmując również ocenę kontroli ogólnych i stan zaawansowania zabezpieczeń oraz realizację analiz zagrożeń systemów lub projektów i usług wstępnych przed rozpoczęciem produkcji.

Należy podkreślić, że obszar planowania bezpieczeństwa jest tym obszarem, w którym GMV oferuje szczególną wartość dodaną poprzez określanie działań, jakie dany podmiot powinien podjąć, aby osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami i budżetem. Plany bezpieczeństwa i plany ciągłości biznesowej są szczególnie ważne w projektach z branży telekomunikacyjnej.

Obok diagnozowania i planowania firma GMV posiada bogate doświadczenie w określaniu mechanizmów, ram i modeli zarządzania bezpieczeństwem, które są pomocne w procesie podejmowania decyzji i ujednolicania kryteriów oceny i wdrażania zgodnych z polityką danego podmiotu. Najbardziej znaczące projekty w tym zakresie obejmują wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i opracowanie środków, mierników i wskaźników wchodzących w skład panelu sterowania bezpieczeństwem.

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Klienci GMV z branży telekomunikacyjnej