wolne oprogramowanie ict

Wciąż rośnie liczba rozwiązań opartych na wolnym oprogramowaniu, tj. oprogramowaniu o otwartym kodzie źródłowym. GMV jest zdecydowanym zwolennikiem wykorzystania takich rozwiązań, co zaowocowało utworzeniem Centrum Doskonałości w zakresie wolnego oprogramowania.

Działalność Centrum Doskonałości GMV obejmuje:

  • Analizę różnych aspektów krytycznych poszczególnych pakietów lub dystrybucji (np. wydajność, skalowalność) oraz dobór produktów najbardziej odpowiednich dla każdego projektu
  • Integrację różny rozwiązań w laboratoriach i prowadzenie różnorodnych testów w celu zapewnienia płynnej interoperacyjności
  • Tworzenie kopii platform używanych przez klientów w celu ulepszenia usług wsparcia i utrzymania wdrożonych platform
  • Wykonywanie testów regresyjnych dla kolejnych wersji i poprawek w celu zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa
  • Zarządzanie wewnętrznymi szkoleniami dla personelu w zakresie technologii powiązanych

Centrum Doskonałości GMV stanowi gwarancję doskonałej obsługi oferowanej naszym klientom za pośrednictwem produktów opartych na wolnym oprogramowaniu.