CYKL ŻYCIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ

Rozwiązania oferowane przez GMV obejmują całość cyklu życia projektu. Począwszy od doradztwa, które stanowi element niezbędny dla określenia konkretnych potrzeb klienta, po prace z zakresu integracji i infrastruktury prowadzące do opracowania i wdrożenia wymaganych usług.

W ramach opracowywania rozwiązań rozważamy i oceniamy różne modele biznesowe, w tym np. outsourcing. Prace rozwojowe są ukierunkowane na utrzymanie długotrwałej relacji z klientem, przy czym wszystkie integracje są realizowane ze zdecydowanym naciskiem na bezpieczeństwo systemów informacyjnych. W GMV uznajemy proces bezpieczeństwa i rozwój e-Rozwiązań za żywe mechanizmy biznesu, podlegające ciągłemu rozwojowi i ewolucji.

Strategia GMV polega na wsparciu procesów biznesowych klientów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych o wysokiej wartości dodanej. Oferujemy specjalistyczne usługi z zakresu inżynierii i rozwoju oprogramowania oraz systemy pod klucz, stawiając na wysoką jakość i doskonałość technologiczną proponowanych produktów i usług.