ciągłość biznesu

Dział Ciągłości Biznesu GMV tworzy zespół inżynierów, którego wyłącznym zadaniem jest świadczenie wsparcia i utrzymanie zarówno oprogramowania jak i infrastruktury.

Obsługa w zakresie wsparcia i utrzymania dotyczy zarówno platform rozwiniętych i wdrożonych przez GMV, jak również innego rodzaju platform, które nie zostały rozwinięte lub wdrożone przez GMV. Zespół tworzący dział Ciągłości Biznesu odpowiada również za świadczenie usług własnych oraz definiowanie platform technologicznych do ich realizacji.

Usługi z zakresu wsparcia i utrzymania świadczone przez GMV obejmują m.in.:

  • Automatyczne monitorowanie infrastruktury i oprogramowania w trybie 24/7
  • Wsparcie i utrzymanie
  • Helpdesk
  • Utrzymanie prewencyjne
  • Utrzymanie naprawcze
  • Utrzymanie bieżące
  • Zarządzanie awariami (w trybie 24/7)
  • Zarządzanie utrzymaniem sprzętu/oprogramowania stron trzecich
  • Czynności administracyjne i operacyjne

Powyższe usługi są świadczone zarówno zdalnie jak i u klienta, w zależności od wymogów określonych przez danego klienta. Do monitorowania zdarzeń oraz zapewnienia gwarantowanego poziomu świadczonych usług określonych umową SLA wykorzystujemy dedykowane narzędzie dostępne za pośrednictwem Internetu, dostępne dla klientów GMV korzystających z usług wsparcia.