SZTUCZNA INTELIGENCJA I BIG DATA

PRZETWARZAMY I ANALIZUJEMY WSZYSTKIE DUŻE OBJĘTOŚCI INFORMACJI, WYKORZYSTUJĄC JE DO MAKSIMUM I UMOŻLIWIAJĄC PODEJMOWANIE INTELIGENTNYCH DECYZJI SZYBKO I WYDAJNIE

GMV dostarcza rozwiązań AI i Big Data, umożliwiających firmom podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Redefiniujemy sposób, w jaki konkurują i rozwijają się firmy

GMV wprowadza do procesów biznesowych organizacji najbardziej zaawansowane techniki wykorzystania sztucznej inteligencji, począwszy od uczenia maszynowego (Machine Learning) po usługi kognitywne (IBM Watson, AWS AI, Google AI, etc.), dostarczając firmom konkurencyjnych i rewolucyjnych korzyści. Stawiamy też czoło takim wyzwaniom, jak minimalizacja skrzywień, skutkujących dyskryminacją (Fairness Learning) i interpretowanie wyników przy zachowaniu transparencji w podejmowaniu decyzji

 • Machine Learning
 • Reinforce Learning
 • Process Mining
 • Silniki rekomendacyjne
 • Analiza wykresów
 • Usługi kognitywne

BIG DATA

Magazynowanie i analiza danych dowolnego rodzaju i objętości

GMV udostępnia organizacjom najnowsze rodzaje architektury Big Data, aby towarzyszyć im we wdrażaniu i zarządzaniu danymi, zunifikowanymi w ramach strategii digitalizacji, począwszy od integracji z istniejącymi systemami po wdrażanie rozwiązań o wysokiej wartości dodanej, które zapewnią przewagę w konkurencyjności w oparciu o dane. Pomagamy w tym procesie od etapu szkolenia, poprzez doradztwo technologiczne, projektowanie architektury, próby koncepcyjne, aż po wdrożenie i serwis platformy Big Data w taki sposób, by proces transformacji cyfrowej był wydajny i globalny.

 • Integracja danych
 • Przetwarzanie streamingu
 • Maskowanie danych
 • Dane otwarte i API
 • Indeksowanie i wyszukiwanie
 • Eksploracja danych

BUSINESS INTELLIGENCE

Potęga danych nakierowanych na skutek biznesowy

GMV pomaga firmom w podejmowaniu decyzji w oparciu o własne dane w sposób wydajny, wiarygodny, bezpieczny i pewny przy użyciu najnowszych technik tworzenia protokołów, zaawansowanych wizualizacji, tablic kontrolnych, a także wprowadzając specjalne polityki zarządzania informacją przez cały cykl życia danych.

 • Protokoły i panele sterowania
 • Zarządzanie i jakość danych
 • Data Warehouse
 • Zaawansowana wizualizacja
 • Bezpieczeństwo danych