Teleinformatyka dla firm

Rozwiązania IT dla biznesu

Nieustanny rozwój sektora technologii teleinformatycznych i duże zaangażowanie w badania dotyczące zastosowania i wykorzystania nowych technologii pozwalają GMV oferować innowacyjne, kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb poszczególnych firm i branż.

GMV oferuje rozwiązania technologiczne i usługi służące do optymalizacji procesów produkcyjnych dużych przedsiębiorstw. Przykłady stworzonych przez nas rozwiązań obejmują m.in. obsługujący wiele krajów i języków portal korporacyjny, systemy przechowywania danych, portal pionowy zawierający m.in sekcję dotyczącą handlu elektronicznego, zarządzania podróżami, rozrywki oraz stronę mobilną.

Rozwiązania oferowane przez GMV obejmują całość cyklu życia projektu. Począwszy od doradztwa, które stanowi element niezbędny dla określenia konkretnych potrzeb klienta, po prace z zakresu integracji i infrastruktury prowadzące do opracowania i wdrożenia wymaganych usług.

Podczas opracowywania rozwiązań analizujemy i oceniamy różne modele biznesowe, w tym np. outsourcing. Prace są ukierunkowane na utrzymanie długotrwałej relacji z klientem, przy czym każda integracja jest wykonywana zgodnie ze spójną wizją bezpieczeństwa systemów informacyjnych. W GMV uznajemy proces bezpieczeństwa i rozwój e-Rozwiązań za żywe elementy biznesu, podlegające ciągłemu rozwojowi i ewolucji.

Strategia GMV polega na wsparciu procesów biznesowych klientów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych o wysokiej wartości dodanej. Oferujemy specjalistyczne usługi z zakresu inżynierii i rozwoju oprogramowania oraz systemy pod klucz, stawiając na wysoką jakość i doskonałość technologiczną proponowanych przez nas produktów i usług.