Cyberbezpieczeństwo w Służbie Zdrowia

Wdrażane przez nas systemy ochrony danych w szpitalach ułatwiają zarządzanie i pomagają chronić prywatność pacjentów.

Bezpieczeństwo informacji stało się kluczowym czynnikiem biznesowym, który wspomaga minimalizowanie strat i podnoszenie poziomu jakości usług oferowanych klientom i obywatelom.

W sektorze służby zdrowia bezpieczeństwo informacji ma niebagatelne znaczenie. Ochrona danych osobowych jest bardzo istotna dla pacjentów i zachowania ich prywatności. Z jednej strony szpitale posiadają szczególnie wrażliwe informacje o obywatelach zawierające ich historie chorób, a z drugiej strony posługują się olbrzymią ilością informacji medycznych zgromadzonych w bazach danych, które muszą być właściwie chronione w celu zagwarantowania ich jakości i wiarygodności.

Więcej informacji o systemach informacji GMV - tutaj.