Integracja i kompatybilność IT

Zapewnienie kompatybilności systemów IT i przepływu informacji między szpitalami i oddziałami szpitalnymi.

 

Dla potrzeb służby zdrowia firma GMV opracowała i wdrożyła systemy informacji epidemiologicznej, których celem jest śledzenie wskaźników zapadalności na choroby i zdarzeń chorobowych, a także wykrywanie ognisk chorób (zakaźnych lub nie). Opracowane systemy informacji zarządzają etapami: integrowania danych w systemie opieki klinicznej pacjenta (HIS, laboratorium, rejestr informacji społecznej itd.), zatwierdzenia jakości danych za pomocą katalogów i standardów diagnostycznych (CIE, SNOMED CT itd.), uzyskania raportów epidemiologicznych i zarządzania alertami oraz opracowania projektów konsolidacji. Umożliwia to tworzenie wizualizacji z następującymi zmianami niezbędnych do ustalenia procesów realizowanych online, bez konieczności zachowania ich ciągłości.

GMV posiada również doświadczenie we wdrażaniu platform komunikacyjnych w środowisku internetowym dla służby zdrowia. Wdrożone projekty ułatwiają współpracę i wymianę informacji między instytutami badawczymi, wydziałami oraz innymi podmiotami.