Urządzenia do programowania radioterapii śródoperacyjnej

radiance – system planowania radioterapii śródoperacyjnej, zapewnia poprawę bezpieczeństwa radioterapii śródoperacyjnej dzięki symulowanej wizualizacji wyników leczenia. Specjalista może ustawić parametry i uzyskać przewidywany wynik bez konieczności podejmowania decyzji pod presją podczas operacji.