Rozwiązania z zakresu e-Health i epidemiologii

Rozwiązania z zakresu e-Zdrowia

Pakiet produktów Digital Health, antari, to platforma umożliwiająca opiekę zdrowotną na odległość (telemedycyna), mająca zastosowanie w różnych scenariuszach (pacjent-lekarz/lekarz-lekarz; w domu pacjenta lub ośrodkach zdrowia, zakładach optycznych, aptekach, etc.); platforma do zdalnego kierowania procesami rehabilitacji, wykorzystująca dane kliniczne i epidemiologiczne.

 • Platforma umożliwiająca opiekę na odległość
 • Platforma umożliwiająca monitorowania pacjentów cierpiących na liczne choroby przewlekłe
 • Platforma umożliwiająca wykorzystywanie danych klinicznych i epidemiologicznych
 • Platforma umożliwiając prowadzenie procesów rehabilitacji na odległość
 • Rozwiązanie pozwalające na zarządzanie medycznymi obrazami cyfrowymi w chmurze

ZASTOSOWANIA

 • KidsCare, telemedycyna w pediatrii, aplikacja do instalacji w szkołach i przedszkolach.
 • eHealth Vision. My Vision 360, aplikacja telemedyczna zainstalowana w zakładach optycznych w całej Hiszpanii.
 • Telemedycyna stosowana w diagnostyce i pierwszej pomocy udzielanej ofiarom wypadków drogowych.
 • Tele Rehab, telemedycyna w rehabilitacji. Projekt CENIT CDTI.
 • antari Home Care, telekonsultacje dla pacjentów cierpiących na liczne choroby przewlekłe.
 • antari Primary Care, telekonsultacje w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • T4MOD. Usługi telemedyczne dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i dla wojsk uczestniczących w misjach pokojowych.
 • HEXIN, platforma Big Data wykorzystująca dane kliniczne i epidemiologiczne opracowana dla SERGAS (Służby Zdrowia w Galicji).