Opieka zdrowotna

Rozwiązania e-medycyny

Stworzenie systemu Prewencyjnego, sPersonalizowanego, Predyktywnego i Partycypacyjnego stanowi aktualne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. W tym celu GMV stworzyła swoje portfolio rozwiązań dla branży zdrowotnej, w których technologie informatyczne i komunikacyjne wprowadzone są poziomo dla wszystkich organów i uczestników systemu.

Fascynacja B+R+i była od początku punktem wyjścia dla GMV, a przez trzy dekady działalności wyzwania tylko się zwiększały. Najpierw w sektorze kosmicznym, później w aeronautyce, obronności, transporcie inteligentnym i technologiach informatycznych i komunikacyjnych. A już od ponad 20 lat także w branży opieki zdrowotnej, gdzie stawiamy czoło fascynującym wyzwaniom we współpracy ze szpitalami, instytutami badań medycznych, uniwersytetami i innymi referencyjnymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, jak np. Innovative Medicine Initiative (IMI), Szpital Gregorio Marañón w Madrycie, czy EIT Health.

Projekty badawcze takie jak Harmony (Big Data w procesie podejmowania decyzji podczas leczenia schorzeń hematologicznych), Mopead (Big Data w badaniach nad chorobą Alzheimera) czy Human Brain Project (technologia odtwarzania ludzkiego mózgu) stanowią powód do dumy pracowników GMV – firmy, która wprowadza innowacje w celu poprawy jakości ludzkiego życia.

NASZE WYZWANIE

Identificar
  • Rozwiązania wykorzystujące dane kliniczne i epidemiologiczne: Big Data i Smart Data
  • Rozwiązania i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Rozwiązania IT dla mobilności
  • Rozwiązania z zakresu przetwarzania cyfrowych obrazów medycznych i zarządzania nimi
  • Systemy opieki zdalnej pacjent-pracownik medyczny i pracownik medyczny-pacjent: platformy telepediatrii i teleoftalmologii
  • Systemy symulacji i planowania dla chirurgii i radioterapii śródoperacyjnej
  • Systemy monitorowania i opieki nad pacjentami z licznymi chorobami przewlekłymi
  • Systemy telerehabilitacji
  • Systemy mobilności, infrastruktur pomocy humanitarnej i zarządzania sytuacjami kryzysowymi
  • Doradztwo technologiczne i optymalizacja procesów

 

NASZA ODPOWIEDŹ

Identificar
antari. Pakiet produktów e-Zdrowia

- Platforma opieki zdalnej
- Platforma monitorowania pacjentów z licznymi schorzeniami przewlekłymi
- Platforma wykorzystująca dane kliniczne i epidemiologiczne
- Platforma nadzorowania programów zdalnej rehabilitacji
- Rozwiązania chmurowe do zarządzania cyfrowymi obrazami medycznymi

radiance. Systemy planowania radioterapii śródoperacyjnej

 

Dokumentacja