Opieka zdrowotna

Rozwiązania e-medycyny

Stworzenie systemu Prewencyjnego, sPersonalizowanego, Predyktywnego i Partycypacyjnego stanowi aktualne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. W tym celu GMV stworzyła swoje portfolio rozwiązań dla branży zdrowotnej, w których technologie informatyczne i komunikacyjne wprowadzone są poziomo dla wszystkich organów i uczestników systemu.

Fascynacja B+R+i była od początku punktem wyjścia dla GMV, a przez trzy dekady działalności wyzwania tylko się zwiększały. Najpierw w sektorze kosmicznym, później w aeronautyce, obronności, transporcie inteligentnym i technologiach informatycznych i komunikacyjnych. A już od ponad 20 lat także w branży opieki zdrowotnej, gdzie stawiamy czoło fascynującym wyzwaniom we współpracy ze szpitalami, instytutami badań medycznych, uniwersytetami i innymi referencyjnymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, jak np. Innovative Medicine Initiative (IMI), Szpital Gregorio Marañón w Madrycie, czy EIT Health.

Projekty badawcze, takie jak Harmony (Big Data dla podejmowania decyzji w leczeniu schorzeń hematologicznych), Mopead (Big Dada dla badań nad alzheimerem) czy Human Brain Project (technologia odtwarzania ludzkiego mózgu) stanowią powód do dumy pracowników GMV, firmy, która wprowadza innowacje dla poprawy jakości ludzkiego życia.

NASZE WYZWANIE

Identificar
  • Rozwiązania wykorzystujące dane kliniczne i epidemiologiczne: Big Data i Smart Data
  • Rozwiązania i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Rozwiązania IT dla mobilności
  • Rozwiązania z zakresu przetwarzania cyfrowych obrazów medycznych i zarządzania nimi
  • Systemy opieki zdalnej pacjent-pracownik medyczny i pracownik medyczny-pacjent: platformy telepediatrii i teleoftalmologii
  • Systemy symulacji i planowania dla chirurgii i radioterapii śródoperacyjnej
  • Systemy monitorowania i opieki nad pacjentami z licznymi chorobami przewlekłymi
  • Systemy telerehabilitacji
  • Systemy mobilności, infrastruktur pomocy humanitarnej i zarządzania sytuacjami kryzysowymi
  • Doradztwo technologiczne i optymalizacja procesów

 

NASZA ODPOWIEDŹ

Identificar
antari. Pakiet produktów e-Zdrowia

- Platforma opieki zdalnej
- Platforma monitorowania pacjentów z licznymi schorzeniami przewlekłymi
- Platforma wykorzystująca dane kliniczne i epidemiologiczne
- Platforma nadzorowania programów zdalnej rehabilitacji
- Rozwiązania chmurowe do zarządzania cyfrowymi obrazami medycznymi

radiance. Systemy planowania radioterapii śródoperacyjnej

 

Dokumentacja