Algorytmy nawigacji satelitarnej

Algorytmy przetwarzania danych GNSS opracowane przez GMV są obecnie stosowane w infrastrukturze wykorzystującej sygnał EGNOS i Galileo.

Działania GMV w obszarze tworzenia algorytmów nawigacji satelitarnej obejmują:

 • Precyzyjne określanie orbity
 • Precyzyjna synchronizacja czasu
 • Określanie integralności
 • Określanie stanu jonosfery
 • Określanie stanu troposfery
 • Wstępne przetwarzanie danych
 • Precyzyjne wyznaczanie pozycji
 • Globalne i lokalne systemy wspomagające dokładność wyznaczania pozycji
 • Projektowanie i optymalizację konstelacji satelitów
 • Integrację czujników
 • Nawigację w pomieszczeniach

GMV opatentowało algorytm IBPL (Isotropy-Based Protection Level), który znajduje zastosowanie w produktach i rozwiązaniach GNSS opracowywanych dla naszych klientów.

GMV współpracuje z wieloma międzynarodowymi instytutami, organizacjami badawczymi i laboratoriami. Warto podkreślić, że pełnimy funkcję jednego z Ośrodków Analiz IGS i uczestniczymy w różnych projektach pilotażowych organizowanych przez IGS.