Zarządzanie instrumentami dla satelitów telekomunikacyjnych

Inżynierowie pracujący nad instrumentami muszą radzić sobie z wieloma złożonymi problemami. Muszą oni optymalizować sposób wykorzystania zasobów pokładowych i minimalizować wpływ wprowadzanych przez klienta rekonfiguracji.

GMV oferuje zestaw specjalistycznych rozwiązań przeznaczonych dla inżynierów pracujących nad instrumentami:

  • W razie konieczności rekonfiguracji instrumentów wynikającej ze zmiany planu transmisji bądź usterki komponentów startujących, rozwiązanie smart rings zapewnia nową, optymalną konfigurację instrumentu dowolnego rodzaju bazując na algorytmach wyszukiwania optymalnego rozwiązania. smart rings generuje również procedury sterowania niezbędne do przeprowadzania automatycznej rekonfiguracji. Jest to narzędzie umożliwiające analizę różnych scenariuszy, przeprowadzanie szkoleń i rekonfigurację instrumentów w trakcie testów przeprowadzanych na orbicie.
     
  • W przypadku satelitów posiadających sterowane anteny, opcjonalny moduł smart beams zapewnia pełne wsparcie dla operacji ustawiania anten, w tym wizualizację obszarów objętych nową konfiguracją i tworzenie poleceń dla ponownego ustawiania anteny.
     
  • smartHz może być obsługiwany przez wielu użytkowników i służy do zarządzania transponderami w oparciu o sieć internetową. Pozwala optymalizować plany częstotliwości i poziomy konsumpcji energii oprzez wdrożenie precyzyjnych modeli do obliczania budżetów łącza i analizy pod kątem utraty wartości wszystkich odpowiednich efektów, w tym precyzyjne modele nielinearnego zachowania wzmacniaczy transponderów.
     
  • smart power został stworzony do zarządzania i optymalizacji konfiguracji wzmacniaczy pokładowych oraz poboru energii przez satelity.

Wszystkie wymienione rozwiązania są zintegrowane z naszym systemem przetwarzania komend i telemetrii w czasie rzeczywistym hifly®.