Systemy przetwarzania danych obserwacyjnych

Korzystanie z informacji dostarczanych przez systemy obserwacji Ziemi wymaga wysoce specjalistycznej obróbki danych satelitarnych i innych danych otrzymanych z platform znajdujących się w kosmosie i na Ziemi.

Międzydziedzinowa wiedza z zakresu przetwarzania danych i obrazów, rozwoju algorytmów, wizualizacji, przechowania, publikacji i łączenia danych itp., a także znajomość użytkowników i ich specyficznych wymagań są niezbędne do rozwoju systemów przetwarzania danych obserwacyjnych. Przez ponad dwie dekady dostarczania tych rozwiązań szerokiej gamie odbiorców zdobyliśmy doświadczenie i technologię umożliwiające oferowanie rozwiązań i systemów do przetwarzania danych z obserwacji Ziemi.

W tym obszarze GMV oferuje następujące usługi:

  • Analiza i wsparcie dla systemów przetwarzania danych z obserwacji Ziemi
  • Definiowanie, projektowanie i opracowywanie systemu PDS (Payload Data Segment) na potrzeby różnych poziomów przetwarzania danych, od poziomu 0 do 4
  • Rozwój generycznych i konfigurowalnych środowisk przetwarzania danych z obserwacji Ziemi
  • Rozwój prototypowych procesorów i narzędzi uzupełniających przetwarzanie danych, ocenę jakości danych i wydajności czujników
  • Rozwój oprogramowania operacyjnego dla procesorów pokładowych
  • Rozwój podsystemów TM/TC dla sterowania i monitoringu instrumentów
  • Niezależną weryfikację i sprawdzanie poprawności elementów PDS

Nasza oferta obejmuje również:

  • eoforge: generyczne środowisko do rozwoju aplikacji wspierających odbieranie danych z satelitów obserwacyjnych oraz ich obróbkę, analizę, wizualizację i klasyfikację.