Systemy kontroli i sterowania dla stacji naziemnych

Wydajna praca stacji naziemnej (TT&C – Telemetry, Tracking, and Command) wymaga systemu kontroli i sterowania (M&C), który zapewni pełną koordynację i integrację satelity z naziemną stacją kontroli.

magnet to nasze rozwiązanie dla stacji naziemnych (M&C) w pełni zintegrowane z systemem hifly®, dzięki któremu użytkownik może zarządzać zarówno segmentem naziemnym, jak i kosmicznym jedynie przy pomocy stacji roboczych hifly®, Może również monitorować działanie obu systemów i automatyzować ich procesy za pośrednictwem narzędzia automatyzującego hifly®. W ten sposób, dzięki tej samej zautomatyzowanej procedurze, możliwe jest sprawowanie kontroli zarówno nad segmentem naziemnym, jak i kosmicznym.