Ośrodki obsługi misji naukowych

Aby uzyskać wartościowe wyniki z danych dostarczanych przez satelity naukowe należy dokonać wysoce specjalistycznej obróbki. W odpowiedzi na to wyzwanie GMV dostarcza zróżnicowane rozwiązania i systemy oparte na głębokiej wiedzy z odpowiednich dziedzin nauki, a także znajomości instrumentów wykorzystywanych do zbierania danych oraz wymagań społeczności naukowej. Przy opracowywaniu tych rozwiązań czerpiemy też z naszego rozległego doświadczenia z misji i środowisk badawczych, jak również naszej bliskiej współpracy z naukowcami.

Nasza działalność w zakresie przetwarzania danych koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu, utrzymywaniu i rozbudowie ośrodków operacji dla misji naukowych. Systemy te umożliwiają planowanie i przygotowywanie obserwacji badawczych oraz analizę i przetwarzanie danych pochodzących z pokładowych instrumentów badawczych. Służą one również do wstępnej obróbki, przechowywania i dystrybucji danych oraz weryfikacji ich jakości, a także umożliwiają łączność pomiędzy społecznością naukową a centrum zarządzania i zadaniowania misji.

GMV zapewnia systemy przetwarzania danych dla teleskopów naziemnych umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie daneych, a także ocenę ich jakości.