Segment naziemny

GMV jest jednym z większych dostawców usług i produktów dla segmentu naziemnego. Współpracują z nami agencje kosmiczne, operatorzy satelitów i największe firmy sektora kosmicznego z całego świata.
GMV dostarcza następujące usługi i produkty dla segmentu naziemnego:

 • Projektowanie i integracja segmentu naziemnego
 • Systemy kontroli naziemnej
 • Systemy przetwarzania danych obserwacyjnych
 • Ośrodki obsługi misji naukowych
 • Systemy zarządzania satelitami dla branży telekomunikacyjnej
 • Systemy monitoringu i sterowania dla stacji naziemnych
 • Systemy dynamiki lotu
 • Systemy planowania misji

We wszystkich tych obszarach GMV zapewnia szerokie wsparcie techniczne. Nasze usługi świadczymy przez cały cykl życia dostarczanych przez nas systemów. Wsparcie, które zapewniamy, może obejmować wszystkie lub jedną z poniższych usług, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta:

 • Wsparcie i doradztwo z zakresu inżynierii
 • Konsultacje wymagań
 • Specyfikacja
 • Projekt
 • Rozwój oprogramowania
 • Dostarczanie sprzętu
 • Implementacja
 • Adaptacja i dostosowywanie produktów TMV do istniejących systemów
 • Weryfikacja i walidacja
 • Instalacja u klienta
 • Integracja z istniejącymi systemami
 • Wsparcie SVT/ETE
 • Wsparcie symulacji misji
 • Wsparcie na różnych etapach: LEOP, testy, eksploatacja bieżąca i po upływie okresu użytkowania
 • Obsługa równoległych operacji na istniejących systemach
 • Pomoc techniczna pierwszego i drugiego poziomu
 • Dostarczanie systemów sterowania konfiguracją i zarządzania czynnościami konserwacyjnymi
 • Całodobowe wsparcie
 • Edukacja i szkolenie