Symulatory satelitów i misji

Działania odbywające się na poziomie systemowym, zarówno w segmencie naziemnym, jak i kosmicznym muszą być wspierane przez różnego rodzaju symulatory odzwierciedlające zachowanie się statku kosmicznego w środowisku kosmicznym.

Dzięki zaangażowaniu w realizację projektów na poziomie systemowym, jak na przykład analiza misji, a także bogatemu doświadczeniu firmy w rozwoju oprogramowania uzyskaliśmy specyficzne kompetencje umożliwiające opracowywanie symulatorów satelitów i misji. Symulatory można podzielić na następujące kategorie: 

  • Symulatory wydajności misji – ich celem jest dostarczanie informacji o: przebiegu misji, obszarze zobrazowania, łączu „downlink”, cyklu roboczym instrumentów, zmianach w pamięci komputera, wydajności systemu zasilania, opóźnieniach w przesyle danych. Symulatory te służą do wspierania działań analitycznych i są z reguły używane podczas początkowych etapów projektowania i przygotowywania misji. Przykładem z tej kategorii jest symulator opracowany przez GMV dla misji Sentinel-2.
     
  • Symulatory wydajności instrumentów typu E2E – ich głównym celem jest kontrola właściwości produktów misji w porównaniu do wymagań systemowych i wymagań misji. Symulatory tego typu potrafią naśladować efekty mające wpływ na odbieranie danych przez instrumenty, a także proces ich przetwarzania w stacjach naziemnych, głównie na poziomie level-1b lub level-2. Poprawne działanie symulatora możliwe jest dzięki symulacji kilku elementów, takich jak: obszar podlegający obserwacji, wpływ atmosfery, zachowanie AOCS, projekt instrumentu i przetwarzanie danych na Ziemi. Symulatory E2E zwykle ewoluują w trakcie misji – od wstępnych etapów, w których wszystkie moduły są zwykle zawarte w jednym symulatorze, po dalsze etapy (C/D), w których dzielą się na dwa: symulator statków kosmicznych/instrumentów pokładowych oraz symulator naziemnego przetwarzania danych (GPP). GMV uczestniczyła w opracowaniu symulatorów wydajności instrumentów typu E2E dla misji SEOSAT/Ingenio, FLEX, CarbonSat czy PREMIER.
     
  • Symulatory zarządzania satelitami – wykorzystywane do testowania systemów kontroli misji, weryfikacji procedur operacyjnych stosowanych w segmencie naziemnym, a także do szkolenia personelu obsługującego misję. Po określeniu sposobu i weryfikacji działania segmentu naziemnego symulator ten jest szczególnie przydatny do przeprowadzania badań i pracy nad oprogramowaniem pokładowym (OBSW). Tego typu symulator musi w czasie rzeczywistym symulować zachowanie wszystkich systemów obecnych na pokładzie statku kosmicznego z uwzględnieniem analizy temperatury, sposobu przetwarzania danych, AOCS, konsumpcji energii i systemu komunikacji. GMV opracowała również symulatory wydajności misji dla misji Sentinel-1, Sentinel-5P czy SEOSAT/Ingenio.

Nasza oferta w zakresie symulatorów obejmuje również:

  • sisdor: symulacja i charakteryzacja efektów propagacji (tłumienie sygnału, efekt Dopplera, wielotorowość itp.) w satelicie dla kanałów mobilnych w pasmach L i S.
  • βiβlos: Biblioteka standardowych modeli symulatorów zachowania instrumentów typu E2E w misjach obserwacji Ziemi prowadzonych przez ESA.

 

 „Symulowany efekt światła pasożytniczego w spektometrze CarbonSat”

Satellite_and_Mission_Simulators_I

 Analiza nakładania się linii detekcyjnych instrumentu SEOSAT/Ingenio

Satellite_and_Mission_Simulators_II