Analiza misji i inżynieria systemowa

Udział w pierwszych etapach opracowywania nowych misji kosmicznych, analizowanie ich rentowności, określanie optymalnych wskaźników w celu maksymalizacji osiągnięć naukowych, sugerowanie nowych rozwiązań, definiowanie celów misji, sugerowanie alternatyw zakończenia misji kosmicznych i ich wydłużenia, wsparcie procedury umieszczania satelitów telekomunikacyjnych na orbicie i projektowanie konstelacji satelitów celem ich optymalnego rozmieszczenia – to tylko niektóre z fascynujących rodzajów działalności GMV w tym obszarze.

Zapewniamy rozwiązania dla wszystkich rodzajów misji, zwłaszcza dla misji międzyplanetarnych, naukowych, obserwacji Ziemi, transportu orbitalnego i infrastruktury orbitalnej, nawigacji oraz telekomunikacji. Dokonujemy analizy misji dla rakiet nośnych oraz zapewniamy wsparcie dla systemów śledzenia i monitoringu kosmicznych śmieci.

GMV wykonuje ekspertyzy z zakresu analizy misji od 1985 roku. Nasze portfolio własnych lub opracowanych przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną narzędzi przeznaczonych do analizy nawet najbardziej wymagających scenariuszy misji nie ma sobie równych w Europie. Nasza firma jest dumnaz możliwości bezpośredniej współpracy z Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) przy niemal wszystkich misjach kosmicznych realizowanych przez ESA na przestrzeni ostatnich 25 lat. Nasi eksperci brali również udział w planowaniu wielu misji na wczesnych etapach ich przygotowywania, a także udzielali wsparcia dla misji, które borykały się z trudnościami (np. misja bezzałogowej sondy Cassini-Huygens).

Nasze narzędzia i wiedza pozwalają opracowywać optymalne rozwiązania dla komercyjnych operatorów satelitów telekomunikacyjnych.

Główne usługi GMV w obszarze analizy misji: 

 • Projektowanie i analiza orbit, konfiguracja formacji, konstelacje satelitów
 • Analiza i optymalizacja trajektorii, napędy chemiczne i napędy o niskiej sile ciągu
 • Analiza okien startowych
 • Koncepcje sposobu nawigacji i ich analiza połączona z analizą misji (np. dla misji międzyplanetarnych)
 • Tworzenie algorytmów dla precyzyjnego określania orbity (POD)
 • Analiza pokrycia dla satelitów obserwacyjnych
 • Analiza widoczności dla wszystkich rodzajów satelitów i sieci stacji naziemnych
 • Analiza wydajności łącz komunikacyjnych i badanie zakłóceń radiowych
 • Projektowanie, analiza i kalkulacja położenia przyrządów pokładowych

Nasze główne produkty w obszarze analizy misji obejmują:

 • astrotool: zestaw narzędzi do wstępnej analizy misji
 • orbimat: narzędzie do obliczeń orbitalnych i analizy misji
 • eotool: narzędzie analizy misji obserwacyjnych Ziemi

 

PROJEKTY

- PLATO, Sentinel-2, Sentinel-1, Galileo Second Generation, CarbonSat, BIOMASS, FLEX

 

MISSION_ANALYSIS_AND_SYSTEMS_ENGINEERING

 

- Czas oczekiwania na dane (w godzinach) obrazów pozyskanych przez Sentinel-2

MISSION_ANALYSIS_AND_SYSTEMS_ENGINEERING_II

 

- Linia czasowa kontaktów ze stacją naziemną i stan instrumentów satelity Sentinel-2

MISSION_ANALYSIS_AND_SYSTEMS_ENGINEERING_III

 

- Trajektoria misji PLATO w okresach synodycznych