Segment kosmiczny

GMV dostarcza wszystkie rodzaje produktów i usług dla segmentu kosmicznego, łącznie z rozwiązaniami stosowanymi w stacjach naziemnych.

GMV prowadzi działalność w sektorze kosmicznym od 2007 r. Od tego czasu firma wzięła udział w wielu ważnych programach. Działalność GMV w segmencie kosmicznym koncentruje się na następujących obszarach:

  • Analiza misji i inżynieria systemowa
  • Systemy naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC) oraz powiązane technologie
  • Autonomia i robotyka
  • Symulatory satelitów i misji
  • Oprogramowanie dla komputerów pokładowych i niezależna weryfikacja oprogramowania, w tym infrastruktura weryfikacyjna (SVP)