Systemy kalibracji i kontroli jakości

Poziom wydajności misji monitorowany jest zarówno pod względem inżynieryjnym przy użyciu wybranych danych o stanie platformy (obejmujących aspekt termiczny, elektryczny i mechaniczny), jak i pod względem naukowym przy użyciu danych spektralnych, w szczególności danych z kalibracji podczas lotu (kontrola obejmuje monitoring właściwości optycznych wybranych instrumentów i wprowadzanie niezbędnych korekt kompensujących degradację tych instrumentów).
Kontrola Jakości stanowi niezależną infrastrukturę odpowiedzialną za systematyczną weryfikację jakości wszystkich produktów Ośrodka Przetwarzania Danych.

Takie działania wymagają biegłości w zakresie określania, implementacji i weryfikacji różnych algorytmów przetwarzania danych, zrozumienia charakterystyki instrumentów i wiedzy na temat kluczowych parametrów mających wpływ na jakość danych.
GMV odpowiada za wdrożenie zintegrowanego z segmentem naziemnym systemu weryfikacji jakości produktów misji SMOS. Opracowaliśmy również narzędzie przeznaczone do automatycznej kontroli jakości produktów misji GOME-2 pozwalające ocenić jakość produktu przed jego dostarczeniem do użytkowników końcowych.

GMV współpracowała z Europejską Agencję Kosmiczną i największymi firmami sektora kosmicznego w rozmaitych działaniach weryfikacyjnych na orbicie w fazie uruchamiania misji koncentrujących się na rozwoju zróżnicowanych narzędzi do przeprowadzania wymaganych testów wydajnościowych instrumentów. Wspieramy także Europejską Agencję Kosmiczną oraz wykonawców instrumentów w trakcie testów weryfikacyjnych wykonywanych na orbicie (GOME-2, GRAS).

Firma GMV wdrożyła algorytmy monitorowania wydajności oraz narzędzia analityczne pozwalające ocenić wydajność instrumentu GOME-2. Narzędzie to odbiera przetworzone dane z kalibracji i tworzy nowe parametry przetwarzania danych z misji w celu aktualizacji tego procesu.