Prototypy instrumentów

Opracowywanie prototypów instrumentów ma na celu zdefiniowanie podstaw dla kolejnych czynności badawczych i budowy kolejnych wersji instrumentu. Celem całego procesu jest ocena algorytmów określonych w dokumencie referencyjnym ATBD (Algorithms Theoretical Basis Document). Opisuje on sposoby otrzymywania żądanych danych z pomiarów i zapewniania, na podstawie tej oceny, szczegółowego modelu przetwarzania DPM (Detailed Processing Model), który może zostać wykorzystany do tworzenia danych końcowych.

Biegłość w zakresie określania, implementacji i weryfikacji różnych algorytmów przetwarzania danych, zrozumienie charakterystyki instrumentów i wiedza na temat parametrów mających wpływ na jakość obrazów to kluczowe elementy umożliwiające budowę prototypów instrumentów.

GMV odpowiada również za rozwój, testy i weryfikację prototypów naziemnych systemów EPS GRAS i GNOME-2 przeznaczonych do oceny wydajności instrumentów i weryfikacji przetwarzaczy danych. Firma GMV została wybrana wykonawcą projektu zmierzającego do opracowania prototypu systemu przetwarzania danych poziomu 1 dla misji SEOSAT/INGENIO. Braliśmy udział w całym procesie od ustalenia wymagań, przez tworzenie ATBD do rozwoju algorytmu i opracowania DPM.

Firma GMV jest również całkowicie odpowiedzialna za wdrażanie prototypowych systemów przetwarzania danych dla wszystkich instrumentów typu EarthCare: MSI, BBR oraz ATLID.