Infrastruktura przetwarzania danych z instrumentu

Operacyjna infrastruktura przetwarzania danych (IPF) wykorzystuje kody DPM i ATBD pochodzące z prototypowania, co pozwala zoptymalizować wydajność i dostosować się do środowiska operacyjnego. Infrastruktury IPF stają się coraz bardziej wymagające pod względem terminów, wydajności i zużycia zasobów, co zmusza przemysł do tworzenia rozwiązań, które są z jednej strony innowacyjne, a z drugiej osadzone na doświadczeniu wypracowanym w tej dziedzinie.

GMV to jeden z wiodących dostawców systemów przetwarzania danych w Europie. Opracowaliśmy oprogramowanie dla satelitarnych czujników obserwacji Ziemi. Do naszych osiągnięć zaliczamy opracowanie: operacyjnego systemu przetwarzania danych dla czujnika MERIS zainstalowanego na satelicie ENVISAT (na zlecenie ESA); łańcucha przetwarzania danych (L0 i L1) dla misji SMOS; operacyjnego systemu przetwarzania danych dla instrumentu GRAS zainstalowanego na satelitach EUMETSAT METOP (na zlecenie EUMETSAT). Obecnie pracujemy nad podobnymi rozwiązaniami dla misji Earth Explorer Swarm L1b i L2.

GMV jest ekspertem w opracowywaniu bardzo złożonych systemów przetwarzania danych w kontekście ciągle zmieniających się warunków. W naszych produktach osiągamy kompromis pomiędzy elastycznością a jakością.