Rozwiązania teleinformatyczne dla sektora kosmicznego

Producenci, organizacje i operatorzy działający w sektorze kosmicznym, a także firmy z innych branż, potrzebują narzędzi i rozwiązań do zarządzania bieżącą działalnością i procesami. GMV specjalizuje się nie tylko w rozwiązaniach dla sektora kosmicznego, ale również zaopatruje firmy z tej branży w niezbędne narzędzia teleinformatyczne do celów biznesowych. Nasza wiedza w tej dziedzinie pozwala nam wyprzedzać konkurencję i dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb firm działających w sektorze kosmicznym. Projektujemy, rozwijamy i wdrażamy aplikacje pozwalające wykorzystać firmom możliwości biznesowe, jakie oferują najnowsze technologie.

Rozwiązania teleinformatyczne oferowane przez GMV obejmują:

  • Systemy bezpieczeństwa i inżynierię sieci informacyjnych
  • Rozwiązania korporacyjne pozwalające na synchronizację poczty elektronicznej, kalendarza i urządzeń mobilnych
  • Platformy zarządzania treścią
  • Platformy zarządzania intranetem, portalem i dokumentacją
  • Platformy e-learningowe
  • Rozwiązania mobilne
  • Infrastrukturę i architekturę systemów
  • Doradztwo technologiczne i procesowe