Aplikacje i segment użytkownika

Wykorzystanie obrazowania satelitarnego odgrywa coraz ważniejszą rolę w wielu dziedzinach gospodarki. W połączeniu z innymi technologiami, takimi jak telekomunikacja satelitarna czy lokalizacja oparta na sygnale GNSS, umożliwia stworzenie wielu produktów i usług dla obiorców indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji. Zintegrowane aplikacje wykorzystywane są m.in. w: transporcie, sektorze bezpieczeństwa, gospodarce rolnej, sektorze obronnym, urbanistyce, budownictwie i turystyce.

W sektorze kosmicznym GMV oferuje produkty i rozwiązania umożliwiające analizę i przetwarzanie obrazowania satelitarnego, a także aplikacje wykorzystujące sygnał GNSS. GMV oferuje również innowacyjne rozwiązania dla przemysłu telekomunikacyjnego . Umiejętność wykorzystania wszystkich dostępnych technik satelitarnych sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczać aplikacje, które spełniają wymagania użytkowników końcowych.

Dzięki zaangażowaniu w programy takie jak: GMES, projekty ramowe Unii Europejskiej i rozmaite przedsięwzięcia skoncentrowane na rozwoju aplikacji satelitarnych, GMV dysponuje szeroką gamą systemów i rozwiązań dla użytkowników, obejmujących:

  • Satelitarne systemy zabezpieczenia mienia i Ochrona Infrastruktury Krytycznej (CIP)
  • Rozwiązania dla reagowania i zarządzania kryzysowego wykorzystujące obrazowanie satelitarne
  • Systemy monitorowania ruchu morskiego
  • Usługi meteorologiczne
  • Satelitarne produkty geoinformatyczne do zarządzania terenami leśnymi
  • Usługi GeoServices przeznaczone dla rolnictwa precyzyjnego, irygacji, monitorowania zbiorów oraz mappingu biomasy i chlorofilu
  • Rozwój infrastruktury sieciowej do zarządzania wymianą informaci
  • Serwery internetowe umożliwiające dostęp do informacji GIS
  • Odbiór, przetwarzanie, przechowywanie i ośrodki dystrybucji danych pochodzących z satelitów obserwacji Ziemi