systemy ochrony granic

Firma GMV opracowała technologię i zebrała niezbędne doświadczenie do rozwoju systemu nadzorowania granic, zarówno morskich, jak i lądowych.

W ramach europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR) Komisji Europejskiej, pod nadzorem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX, skrót od francuskiego Frontières extérieures), firma GMV została wybrana do przeprowadzenia rozwoju, ewolucji i utrzymania sieci EUROSUR.

Agencja UE FRONTEX z siedzibą w Warszawie została utworzona jako wyspecjalizowana i niezależna instytucja odpowiedzialna za koordynację współpracy operacyjnej pomiędzy krajami członkowskimi na potrzeby zarządzania granicami zewnętrznymi. Zatem ma na celu pomoc krajom członkowskim w: szkoleniu ich krajowych straży granicznych, monitorowaniu rozwoju badań nad kontrolą i nadzorowaniem granic, sytuacjach wymagających zwiększonego wsparcia technicznego i operacyjnego na granicach zewnętrzych oraz zapewnieniu niezbędnego wsparcia w organizacji wpólnych operacji odsyłania imigrantów.

Głównym celem projektu pilotażowego EUROSUR jest zapewnienie niezbędnych możliwości tworzenia stałych połączeń pomiędzy całym zespołem krajowych centrów koordynowania (NCC) i samą agencją FRONTEX z wykorzystaniem rozszerzalnego systemu do udostępniania informacji. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

  • Zmniejszenie liczby nielegalnych imigrantów w obszarze Schengen
  • Zmniejszenie liczby zgonów na morzu wśród nielegalnych imigrantów
  • Zwiększenie wewnętrznego bezpieczeństwa Europy przez uniemożliwianie popełniania przestępstw na zewnętrznych granicach

W obszarze ochrony granic, GMV jest dostawcą centrów kontroli dla programu SIVE (System Nadzoru Zewnętrznego) oraz systemów eksploatacji obrazów satelitarnych dla hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil).

Nasza firma jest jednym z głównych wykonawców programu CLOSEYE. CLOSEYE to projekt finansowany przez VII Program Ramowy Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, którego celem jest stworzenie ram technicznych i operacyjnych pozwalających na zwiększenie świadomości sytuacyjnej (SA - Situational Awareness) oraz poprawę zdolności reagowania organów kontroli granicznej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Rozwiązanie opracowane przez GMV dla CLOSEYE polega na zintegrowanym systemie dowództwa, kontroli i koordynacji, rozwiniętym w różnych punktach granicznych obsługiwanych przez Guardia Civil oraz przez portugalską Guardia Nacional Republicana. System pobiera informacje z różnych istniejących źródeł oraz zawiera innowacyjne czujniki pozwalające na dystrybucję informacji do węzłów rozmieszczonych w różnych krajach i agencjach oraz na koordynację ich środków. 

ROZWIĄZANIA GMV

  • SOCRATES
  • SIMONS