systemy ochrony granic

Firma GMV opracowała technologię i zebrała niezbędne doświadczenie do rozwoju systemu nadzorowania granic, zarówno morskich, jak i lądowych.

W ramach europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR) Komisji Europejskiej, pod nadzorem Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX, skrót od francuskiego Frontières extérieures), firma GMV została wybrana do przeprowadzenia rozwoju, ewolucji i utrzymania sieci EUROSUR.

Agencja UE FRONTEX z siedzibą w Warszawie została utworzona jako wyspecjalizowana i niezależna instytucja odpowiedzialna za koordynację współpracy operacyjnej pomiędzy krajami członkowskimi na potrzeby zarządzania granicami zewnętrznymi. Zatem ma na celu pomoc krajom członkowskim w: szkoleniu ich krajowych straży granicznych, monitorowaniu rozwoju badań nad kontrolą i nadzorowaniem granic, sytuacjach wymagających zwiększonego wsparcia technicznego i operacyjnego na granicach zewnętrzych oraz zapewnieniu niezbędnego wsparcia w organizacji wpólnych operacji odsyłania imigrantów.

Głównym celem projektu pilotażowego EUROSUR jest zapewnienie niezbędnych możliwości tworzenia stałych połączeń pomiędzy całym zespołem krajowych centrów koordynowania (NCC) i samą agencją FRONTEX z wykorzystaniem rozszerzalnego systemu do udostępniania informacji. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

  • Zmniejszenie liczby nielegalnych imigrantów w obszarze Schengen
  • Zmniejszenie liczby zgonów na morzu wśród nielegalnych imigrantów
  • Zwiększenie wewnętrznego bezpieczeństwa Europy przez uniemożliwianie popełniania przestępstw na zewnętrznych granicach

W obszarze ochrony granic, GMV jest dostawcą centrów kontroli dla programu SIVE (System Nadzoru Zewnętrznego) oraz systemów eksploatacji obrazów satelitarnych dla hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil).

Nasza firma jest jednym z głównych wykonawców programu CLOSEYE. CLOSEYE to projekt finansowany przez VII Program Ramowy Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, którego celem jest stworzenie ram technicznych i operacyjnych pozwalających na zwiększenie świadomości sytuacyjnej (SA - Situational Awareness) oraz poprawę zdolności reagowania organów kontroli granicznej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Rozwiązanie opracowane przez GMV dla CLOSEYE polega na zintegrowanym systemie dowództwa, kontroli i koordynacji, rozwiniętym w różnych punktach granicznych obsługiwanych przez Guardia Civil oraz przez portugalską Guardia Nacional Republicana. System pobiera informacje z różnych istniejących źródeł oraz zawiera innowacyjne czujniki pozwalające na dystrybucję informacji do węzłów rozmieszczonych w różnych krajach i agencjach oraz na koordynację ich środków. 

ROZWIĄZANIA GMV

  • SOCRATES
  • SIMONS