systemy dowodzenia i kierowania

GMV rozwija i wdraża systemy dowodzenia i kontroli (C4I) integrujące w czasie rzeczywistym informacje pochodzące z różnych jednostek (lądowych, powietrznych, morskich i kosmicznych) oraz z czujników zainstalowanych w teatrze działań, w celu dostarczenia dowództwu kompletnych informacji niezbędnych do prowadzenia działań operacyjnych.

Działalność GMV w tym obszarze to przede wszystkim prace inżynieryjne, projektowanie i rozwój oprogramowania i sprzętu oraz ich integracja i utrzymanie.

GMV opracowała środowisko generyczne dowodzenia i kontroli, z możliwością personalizacji w różnych systemach, obejmujące:

  • Narzędzia do planowania, dowodzenia i kontroli misji.
  • Urządzenia zarządzające i integrujące komunikacje, pozwalające na stosowanie cywilnych i wojskowych środków komunikacji, od środków taktycznych po satelitarne linie szerokopasmowe.
  • Prezentacja danych dla operatorów z zastosowaniem najnowocześniejszych technik ergonomicznych, generowanie raportów, wykresów graficznych, systemy informacji geograficznej, interfejsy dla terminali dotykowych, etc.
  • Integracja czujników pozyskiwania danych i systemy nawigacji.
  • Interoperacyjność ze standardami NATO (JC3IEDM, MIP, AdatP3, NVG, DDS/GVA).

GMV jest głównym dostawcą systemów dowodzenia i kontroli dla artylerii i piechoty dla hiszpańskiego Ministerstwa Obrony a od 2016 r. jest też odpowiedzialna za utrzymanie i aktualizację systemu EUCCIS C2 Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS).

ROZWIĄZANIA GMV