Systemy dla wywiadu

GMV dysponuje zespołem produktów dla wywiadu w obszarach SIGINT, ISR i OSINT.

Programy opracowane przez GMV dostarczają analitykom narzędzi stosowanych we wszystkich fazach działań wywiadowczych, takich jak planowanie, pozyskiwanie, przetwarzanie, analiza i rozpowszechnianie.

GMV jest głównym dostawcą dla centrów Wywiadu Sygnałów (SIGNIT) hiszpańskiego Ministerstwa Obrony.

Firma GMV rozwinęła następujące umiejętności technologiczne w tej dziedzinie:

  • Rozwój ośrodków przetwarzania danych.
  • Opracowywanie modeli danych wywiadowczych.
  • Tworzenie aplikacji scalających dane.
  • Rozwój systemów do automatycznej analizy i oceny sygnałów telekomunikacyjnych.
  • Nasza firma opracowuje też narzędzia służące do analizy danych, łącznie z rozwiązaniami Business Intelligence i Big Data.