Programy kosmiczne

GMV dostarcza systemów i usług z zakresu analizy i planowania misji, dynamiki lotu, centrów kontroli i przetwarzania danych dla wojskowych misji kosmicznych. Nasza firmaNasza firma uczestniczyła w wojskowych misjach kosmicznych z udziałem Hiszpanii, Helios II i SpainSat, jako dostawca systemów z segmentu użytkownika i przetwarzania danych dla pierwszej z nich oraz systemów analizy misji, centrum kontroli satelitarnej i systemów dynamiki lotu dla drugiej. GGMV uczestniczyła również w rozwoju centrum przetwarzania obrazów dla centrum satelitarnego Unii Europejskiej.

  • Wykorzystując swą wiedzę i ważną rolę w obszarze nawigacji satelitarnej i kluczową pozycję w europejskich inicjatywach i programach nawigacyjnych, GMV opracowała własne technologie mające bezpośrednie zastosowanie na polu Obronności. Wśród wspomnianych technologii na szczególną uwagę zasługuje bezpieczny odbiornik Galileo PRS (Public Regulated Service), wyposażony w zabezpieczenia przeciwko jammingowi i spoofingowi.
  • GMV uczestniczy czynnie w Programach SSA (Space Situational Awareness) i SST (Space Surveillance and Tracking) Europejskiej Agencji Kosmicznej, w których ma istotny udział hiszpańskie Ministerstwo Obrony.